Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Avokati I Popullit Kremton Ditën Botërore Të Drejtësisë Sociale
Avokati I Popullit Kremton Ditën Botërore Të Drejtësisë Sociale

Avokati i Popullit i konsideron të drejtat sociale dhe ato ekonomike të qytetarëve si fondamentale për ngritjen e një shoqërie të drejtësisë dhe barazisë. Në Dit…

 • 20 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Rekomandon Respektimin E Afateve Proceduralë Të Arrestimit N…
Avokati I Popullit Rekomandon Respektimin E Afateve Proceduralë Të Arrestimit N…

Gjatë shqyrtimit të ankesës të një shtetasi ndaj Komisariatit të Policisë Durrës për arrestim të padrejtë si dhe mos pasqyrimit në procesverbalin e arrestimit …

 • 15 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Monitoron Tubimin E Ditës Së Sotme Në Bulevardin “Dëshmorët …
Avokati I Popullit Monitoron Tubimin E Ditës Së Sotme Në Bulevardin “Dëshmorët …

Institucioni i Avokatit të Popullit ka monitoruar me vëmendje protestën e ditës së sotme 11 shkurt 2023, të zhvilluar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” nga parti…

 • 11 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Përmirësimin E Gjendjes Në Burgun E El…
Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Përmirësimin E Gjendjes Në Burgun E El…

Avokati i Popullit përmes Mekanizmit Kombëtar kundër Torturës ka marrë në shqyrtim ankesën drejtuar nga i paraburgosur O. K, në emër edhe të 22 të paraburgosurve t&…

 • 9 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Marrjen E Masave Ndaj Ndotjes Në Ujëra…
Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Marrjen E Masave Ndaj Ndotjes Në Ujëra…

Institucioni i Avokatit të Popullit, duke marrë shkas nga shqetësimet e ngritura në median e shkruar dhe vizive në lidhje me ndotjen e lumit të Ishmit, ka filluar shqyrtimin me iniciativ&eu…

 • 7 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Rekomandon Përmirësimin E Infrastrukturës Së Ambienteve Të P…
Avokati I Popullit Rekomandon Përmirësimin E Infrastrukturës Së Ambienteve Të P…

Avokati i Popullit në rolin e Mekanizmit Kombëtar për parandalimin e torturës (MKPT), nisur nga kryerja e inspektimeve periodike në ambientet e privimit të lirisë së personit (dho…

 • 3 Shkurt 2023

Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Respektimin E Të Drejtave Të Qytetarëv…
Avokati I Popullit Dërgon Rekomandim Për Respektimin E Të Drejtave Të Qytetarëv…

Nga ankesat e disa shtetasve të shqyrtuara nga institucioni i Avokatit të Popullit të cilat kanë pasur si objekt veprimet ose mosveprimet e parregullta të organeve të Prokurorisë ë…

 • 31 Janar 2023

Avokati I Popullit Kërkon Përshpejtimin E Proceseve Gjyqësore Që Lidhen Me Fëmi…
Avokati I Popullit Kërkon Përshpejtimin E Proceseve Gjyqësore Që Lidhen Me Fëmi…

Avokati i Popullit përmes Seksionit të Mbrojtjes dhe Promovimit të të Drejtave të Fëmijës, ka përpiluar një Rekomandim për marrjen e masave ligjore për përshpe…

 • 30 Janar 2023

Avokati I Popullit Shpreh Shqetësimin Për Dhunimin E Gazetarit
Avokati I Popullit Shpreh Shqetësimin Për Dhunimin E Gazetarit

Institucioni i Avokatit të Popullit është njohur me rastin e dhunimit të gazetarit Elvis Hila, i cili është në detyrën e korrespondentit të Report TV në qytetin e Lezh&e…

 • 25 Janar 2023

Avokati I Popullit Zgjat Afatin E Aplikimit Për Vende Vakante Komisionerësh
Avokati I Popullit Zgjat Afatin E Aplikimit Për Vende Vakante Komisionerësh

Në zbatim të nenit 33/1, pika 4 të ligjit nr.8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, i ndryshuar, Institucioni i Avokatit të Popullit ka shpallur konkurrimin për 2…

 • 23 Janar 2023

Avokati I Popullit Përpilon Raport Të Veçantë Për Pensionin Ushqimor Të Fëmijëve
Avokati I Popullit Përpilon Raport Të Veçantë Për Pensionin Ushqimor Të Fëmijëve

Avokati i Popullit ka hartuar së fundi raportin e veçantë “Politikat e pensionit ushqimor, detyrimit për ushqim, për fëmijët”. Raporti është realizuar nga Av…

 • 18 Janar 2023

Reagim Pas Rekomandimeve Të Avokatit Të Popullit – Ndryshon Rregullorja E Matur…
Reagim Pas Rekomandimeve Të Avokatit Të Popullit – Ndryshon Rregullorja E Matur…

Avokati i Popullit ka arritur me sukses të ndikojë në plotësimin e një prej rekomandimeve të tij më të rëndësishme që lidhen me interesin e një numri të m…

 • 16 Janar 2023