Media

The latest news from Media


Speech Of The Ombudsman Erinda Ballanca During The Presentation Of The Annual...
Speech Of The Ombudsman Erinda Ballanca During The Presentation Of The Annual...

Dear Speaker of the Parliamentary of the Republic of Albania. Dear Deputies of the Parliamentary of the Republic of Albania! It is a pleasure for me to see the representatives of the people who through the inter...

  • 9 July 2020

Përmbledhje Të Raporti Vjetor Për Vitin 2019
Përmbledhje Të   Raporti Vjetor  Për Vitin  2019

Përmbledhje e Raportit Vjetor për veprimtarinë e institucionit të Avokatit të Popullit 1 Janar – 31 Dhjetor 2019  

  • 8 July 2020

None
None

  • 17 June 2020