Media

The latest news from Media


Shpallje Për Pozicion Komisioner
Shpallje Për Pozicion Komisioner

27.04.2023  NJOFTIM MBI VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN “KOMISIONER” NË SEKSIONIN E PËRGJITHSHËM NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT T&E...

  • 27 April 2023

None
None

  • 27 March 2023

None
None

  • 23 March 2023

None
None

  • 16 March 2023

None
None

  • 15 March 2023

None
None

  • 9 March 2023

None
None

  • 8 March 2023

None
None

  • 7 March 2023