Media

The latest news from Media


Shpallje Për Pozicion Komisioner
Shpallje Për Pozicion Komisioner

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE PËR DY POZICIONET “KOMISIONER” NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT NJOFTIM MBI LISTËN E APLIKANTËVE QË KANË SHPREHUR INT...

  • 24 January 2022