Media

The latest news from Media


Listat E Aplikantëve
Listat E Aplikantëve

Lista A- Aplikantët që përmbushin kriteret formale Lista B -Aplikantët që nuk përmbushin kriteret formale/mungesë dokumentacioni

  • 8 December 2019

Materiale Për Reformën Në Drejtësi
Materiale Për Reformën Në Drejtësi

RAPORT MONITORIMI PËR VEPRIMTARINË E KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI GJATË VITIT 2019 PROÇESVERBAL për kandidatin që kandidon për pozicionin an&...

  • 8 October 2019

Materialet Për Veting-Un
Materialet Për Veting-Un

30.03.2017 Kthim Përgjigje 30.03.2017 Mbi përcjelljen e listave të kandidatëve aplikues për institucionet e rivlerësimit kalimtar 27.03.2017 Komisionerit për të Drejtë...

  • 11 April 2019