Speech Of The Ombudsman Erinda Ballanca During The Presen...
Speech Of The Ombudsman Erinda Ballanca During The Presentation Of The Annual Report In The Assembly Of Albania

Dear Speaker of the Parliamentary of the Republic of Albania. Dear Deputies of the Parliamentary of the Republic of Albania! It is a pleasure for me to see the representatives of the people who through the inter...

  • 9 July 2020
Përmbledhje Të Raporti Vjetor Për Vitin 2019
Përmbledhje Të   Raporti Vjetor  Për Vitin  2019

Përmbledhje e Raportit Vjetor për veprimtarinë e institucionit të Avokatit të Popullit 1 Janar – 31 Dhjetor 2019  

  • 8 July 2020