Kodi I Drejtësisë Penale Për Të Mitur
Kodi I Drejtësisë Penale Për Të Mitur

Avokati i Popullit tërheq vëmendjen mbi nevojën e respektimit nga ana e raportuesve në media të ndryshme shqiptare, të parimeve të mbrojtjes së jetës private të të...

  • 8 February 2019
The Content Of This Article Is Available Only In Albanian
The Content Of This Article Is Available Only In Albanian

The content of this article is available only in Albanian

  • 7 February 2019
Avokatja E Popullit Bashkëbisedon Me Një Grup Aktivist St...
Avokatja E Popullit Bashkëbisedon Me Një Grup Aktivist Studentësh

Institucioni i Avokatit të Popullit u vizitua sot nga anëtarë të një grupimi studentor të përfshirë në lëvizjen e fundit për ndryshime në sistemin e arsimit ...

  • 5 February 2019
Avokati I Popullit I Shqetësuar Për Rritjen E Çmimit Të S...
Avokati I Popullit I Shqetësuar Për Rritjen E Çmimit Të Shërbimit Dentar

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mësuar me shqetësim rreth urdhërit të Asamblesë Kombëtare të Urdhërit të Stomatologëve lidhur me rritjen e çmimeve d...

  • 24 January 2019