Avokatja E Popullit Merr Pjese Dhe Adreson Konferencen Mbi …
Avokatja E Popullit Merr Pjese Dhe Adreson Konferencen Mbi Kohezgjatjen E Shqyrtimit Gjyqesor Administrativ

Konferenca synonte të trajtonte marrdhëniet e punës në gjykatë, pushimet e padrejta nga puna si dhe ngarkesën e madhe që përballojnë gjykatat administrative të cilat tra…

  • 11 Shkurt 2019
Kodi I Drejtësisë Penale Për Të Mitur
Kodi I Drejtësisë Penale Për Të Mitur

Avokati i Popullit tërheq vëmendjen mbi nevojën e respektimit nga ana e raportuesve në media të ndryshme shqiptare, të parimeve të mbrojtjes së jetës private të të …

  • 8 Shkurt 2019
Avokati I Popullit Nis Hetimin Administrativ Mbi Abuzimin S…
Avokati I Popullit Nis Hetimin Administrativ Mbi Abuzimin Seksual Të Së Miturës Në Kavajë

Institucioni i Avokatit të Popullit, në datën 4.2.2019, për një shqyrtim sa më objektiv të ngjarjes së rëndë të ndodhur, për abuzimin seksual të të m…

  • 7 Shkurt 2019
Avokatja E Popullit Bashkëbisedon Me Një Grup Aktivist Stud…
Avokatja E Popullit Bashkëbisedon Me Një Grup Aktivist Studentësh

Institucioni i Avokatit të Popullit u vizitua sot nga anëtarë të një grupimi studentor të përfshirë në lëvizjen e fundit për ndryshime në sistemin e arsimit t&…

  • 5 Shkurt 2019