Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Sh…
Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Shtetasve Gjatë Kufizimit Të Së Drejtës Për Lëvizje

Institucioni i Avokatit të Popullit u ka kërkuar me anë të një rekomandimi disa institucioneve marrjen e disa masave për të siguruar ardhjen në ndihmë shtetasve sa i p&e…

  • 31 Mars 2020
Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pr…
Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pranë Këshillit Të Evropës, Thirrje Vendeve Për Të Garantuar Lirinë E Shprehjes Dhe Të Informimit Për Mediat E Pavarura Gjatë Pandemisë Së Covid-19

Komiteti i Ekspertëve mbi Mjedisin e Medias dhe Reformën pranë Këshillit të Evropës (KiE), në një deklaratë publike lidhur me lirinë e shprehjes dhe informimin në k…

  • 27 Mars 2020
Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Ku…
Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Kufizuar, Si Pjesë Integrale Të Të Drejtave Të Njëriut

(Deklaratë e Raportueses Speciale të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, znj.Catalina Devandas)   Shumë pak është bër&eum…

  • 26 Mars 2020
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të …
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të Garantuar Jetesë Normale, Brenda Kushteve Të Vetëizolimit, Për Komunitetin Rom Dhe Egjiptian

Institucioni i Avokatit të Popullit, në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për parandalimin e shkeljes, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në situatën kri…

  • 26 Mars 2020