Publikohet Rekomandim Mbi Gjuhën E Urrjejtes
Publikohet Rekomandim Mbi Gjuhën E Urrjejtes

Equinet – the European Network of Equality Bodies, Rrjeti Europian i Organeve të Barazisë, në bashkëpunim me Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi️ prezantuan “Rekomandimi…

  • 6 Maj 2019
Avokati I Popullit Raporton Mbi Protestën E Ditës Së Djeshm…
Avokati I Popullit Raporton Mbi Protestën E Ditës Së Djeshme Dhe Arrestimet Pas Përfundimit Të Saj

Institucioni i Avokatit të Popullit ka vëzhguar me vëmendje edhe protestën e mbrëmjes së djeshme ashtu si edhe çdo protestë tjetër të mëparshme javët e fundi…

  • 14 Prill 2019
Avokati I Popullit Inkurajon Angazhimin E Shoqërisë Civile,…
Avokati I Popullit Inkurajon Angazhimin E Shoqërisë Civile, Publikut Dhe Medias Në Proceset Përzgjedhëse Në Drejtësi

Avokati i Popullit e inkurajon procesin e nisur nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për marrjen e opinioneve në lidhje me kandidaturat për anëtarëve të Gjykatës K…

  • 6 Prill 2019
Komisioni I Venecias Miraton Dokumentin Per Mbrojtjen E Ins…
Komisioni I Venecias Miraton Dokumentin Per Mbrojtjen E Institucionit Te Avokatit Te Popullit

Në datat 15-16 mars 2019 u zhvillua në Venecia sesioni i 118-të plenar i Komisionit Europian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias). Gjatë sesionit, Komisioni i Venec…

  • 4 Prill 2019