Komisioni I Venecias Miraton Dokumentin Per Mbrojtjen E Ins…
Komisioni I Venecias Miraton Dokumentin Per Mbrojtjen E Institucionit Te Avokatit Te Popullit

Në datat 15-16 mars 2019 u zhvillua në Venecia sesioni i 118-të plenar i Komisionit Europian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias). Gjatë sesionit, Komisioni i Venec…

  • 4 Prill 2019
Avokati I Popullit Raporton Në Sesionin Paraprak Të Mekaniz…
Avokati I Popullit Raporton Në Sesionin Paraprak Të Mekanizmit Të Këshillit Të Të Drejtave Të Njeriut Të Okb, Për Rishikimin Periodik Universal (Upr)

Në datat 2 – 5 prill 2019 po zhvillohet ne Gjeneve: Sesioni paraprak i 33 i Mekanizmit te Keshillit te te Drejtave te Njeriut per Rishikimin Periodik Universal (UPR), ne kuader te ciklit te trete te monitorim…

  • 4 Prill 2019
Avokatja E Popullit Erinda Ballanca Adreson Kombet E Bashku…
Avokatja E Popullit Erinda Ballanca Adreson Kombet E Bashkuara Në Emër Të Rrjetit Europian Të Institucioneve Kombëtare Të Të Drejtave Të Njeriut (Ennhri)

Duke adresuar Forumin Rajonal të UN ECE në mbyllje të punimeve, në sesionin me temë “Bashkimi i pikave: Avancimi drejt fuqizimit, përfshirjes dhe barazisë në rajon&rdqu…

  • 22 Mars 2019
Fjala E Avokates Se Popullit Ne Side Eventin E Dcaf Gjate F…
Fjala E Avokates Se Popullit Ne Side Eventin E Dcaf Gjate Forumit Rajonal Te Un Ece

Të nderuar kolegë, pjesëmarrës në forumin rajonal të UN ECE! Të dashur të pranishëm në këtë event. Së pari jam e impresionuar nga kujdesi që ag…

  • 22 Mars 2019