Publikohet Lista E Kandidatëve/Organizatave Aplikues. Për A…
Publikohet Lista E Kandidatëve/Organizatave Aplikues. Për Anëtarë Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Avokatia Dhe Shoqëria Civile Si Dhe Për Anëtar Të Komisionit Të Shoqërisë Civile Që Do Të Kryejnë Verifikimin Paraprak Të Kandidaturave Për Anëtarin Që Përfaqëson Shoqërinë Civile Në Këshillin E Lartë Gjyqësor Dhe Në Këshillin E Lartë Të Prokurorisë,

Publikohet lista e kandidatëve/organizatave aplikues. për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia d…

  • 9 Gusht 2023
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anët…
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Avokatëve

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&eum…

  • 20 Korrik 2023
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anët…
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Anëtarëve Të Organizatave Të Shoqërisë Civile

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&eum…

  • 20 Korrik 2023
Delegacion Italian I Mekanizmit Kundër Torturës Viziton Shq…
Delegacion Italian I Mekanizmit Kundër Torturës Viziton Shqipërinë

Një delegacion i nivelit të lartë nga Zyra e Garantuesit Kombëtar për të Drejtat e Personave të Privuar nga Liria të Italisë, viziton në datat 11-13 korrik vendin ton&eu…

  • 12 Korrik 2023