Njoftim Publik Në Lidhje Me Shqyrtimin Dhe Verifikimin Nga …
Njoftim Publik Në Lidhje Me Shqyrtimin Dhe Verifikimin Nga Avokati I Popullit Të Përmbushjes Së Kushteve Dhe Kritereve Ligjore Të Kandidatëve Që Kanë Shprehur Interesin Për Anëtarin Që Përfaqëson Shoqërinë Civile Në Këshillin E Lartë Gjyqësor Dhe Në Këshillin E Lartë Të Prokurorisë

Në zbatim të pikës 9, të nenit 56 dhe pikës 9, të nenit 154, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshua…

  • 21 Gusht 2023
Publikohet Lista E Kandidatëve/Organizatave Aplikues. Për A…
Publikohet Lista E Kandidatëve/Organizatave Aplikues. Për Anëtarë Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Avokatia Dhe Shoqëria Civile Si Dhe Për Anëtar Të Komisionit Të Shoqërisë Civile Që Do Të Kryejnë Verifikimin Paraprak Të Kandidaturave Për Anëtarin Që Përfaqëson Shoqërinë Civile Në Këshillin E Lartë Gjyqësor Dhe Në Këshillin E Lartë Të Prokurorisë,

Publikohet lista e kandidatëve/organizatave aplikues. për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia d…

  • 9 Gusht 2023
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anët…
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Avokatëve

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&eum…

  • 20 Korrik 2023
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anët…
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Anëtarëve Të Organizatave Të Shoqërisë Civile

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&eum…

  • 20 Korrik 2023