U Zhvillua Me Sukses Konferenca Vjetore E Avokatit Të Popul…
U Zhvillua Me Sukses Konferenca Vjetore E Avokatit Të Popullit Në Shqipëri

Liria e Shprehjes përbën një nga të drejtat themelore të njeriut që qëndron në themelet e një shoqërie demokratike, e si rrjedhojë të gjithë aktorët …

  • 20 Dhjetor 2019
Avokati I Popullit Zhvillon Vizita Inspektuese Në Burgun E …
Avokati I Popullit Zhvillon Vizita Inspektuese Në Burgun E Zaharisë Në Krujë Dhe Në Shën Koll Të Lezhës

Avokati i Popullit vazhdimisht ka tërhequr në mënyrë të përsëritur vëmendjen për kushtet e trajtimit në spitalet e kujdesit të shëndetit mendor dhe në ins…

  • 18 Dhjetor 2019
Avokati I Popullit Shpreh Shqetësim Mbi Ndryshimet E Propoz…
Avokati I Popullit Shpreh Shqetësim Mbi Ndryshimet E Propozuara Ligjore Lidhur Me Shërbimet Mediatike Në Shqipëri

Institucioni i Avokatit të Popullit, në përmbushje të misionit të tij kushtetues, atë të mbrojtjes dhe garantimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut ka monit…

  • 18 Dhjetor 2019
Avokati I Popullit Zhvillon Vizita Inspektuese Në Burgun E …
Avokati I Popullit Zhvillon Vizita Inspektuese Në Burgun E Zaharisë Në Krujë Dhe Në Shën Koll Të Lezhës

Avokati i Popullit vazhdimisht ka tërhequr në mënyrë të përsëritur vëmendjen për kushtet e trajtimit në spitalet e kujdesit të shëndetit mendor dhe në ins…

  • 18 Dhjetor 2019