Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Avokati I Popullit Shënon Ditën Ndërkombëtare Të Demokracisë
Avokati I Popullit Shënon Ditën Ndërkombëtare Të Demokracisë

Dita Ndërkombëtare e Demokracisë është një stacion periodik që na kujton se rendi shoqëror ku jetojmë arrihet me meritë e nuk mund të merret si i mirëqenë…

 • 15 Shtator 2022

Fakte Në Shifra
Fakte Në Shifra

Zbatueshmëria e rekomandimeve që Avokati i Popullit dërgon në institucione të ndryshme publike në vend, mbetet ende e ulët, pavarësisht nxitjes që edhe Kuvendi ushtron në…

 • 14 Shtator 2022

Avokatja E Popullit Merr Pjesë Në Takimin E Bordit Të Ennhri-T
Avokatja E Popullit Merr Pjesë Në Takimin E Bordit Të Ennhri-T

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca, po merr pjesë në takimin e përvitshëm të Bordit drejtues të Rrjetit Europian të Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njer…

 • 13 Shtator 2022

Avokati I Popullit Uron Nxënësit E Mësuesit Në Ditën E Parë Të Shkollës
Avokati I Popullit Uron Nxënësit E Mësuesit Në Ditën E Parë Të Shkollës

Institucioni i Avokatit të Popullit beson se arsimi dhe dija janë rruga e duhur drejt përparimit shoqëror dhe zhvillimit. Duke u uruar suksese në ditën e parë të vitit shkollor…

 • 12 Shtator 2022

Përkujtohet 11 Shtatori I Sulmeve Mbi Qendrën Botërore Të Tregtisë
Përkujtohet 11 Shtatori I Sulmeve Mbi Qendrën Botërore Të Tregtisë

11 shtatori i vitit 2001 shënoi jo vetëm një akt terrorist që shënjestronte Nju Jorkun, zemrën e qytetërimit perëndimor, por edhe sistemin e vlerave të përqafuara nga sh…

 • 11 Shtator 2022

Fakte Në Shifra
Fakte Në Shifra

Rekomandimet e Avokatit të Popullit përputhen në shumë sfera me Objektivat e Zhvillimit të Qndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Axhendën 2030. …

 • 9 Shtator 2022

Rekomandimi Europian Për Përmirësimin E Kushteve Të Pacientëve Të Dënuar, Ende …
Rekomandimi Europian Për Përmirësimin E Kushteve Të Pacientëve Të Dënuar, Ende …

Në Raportin e Avokatit të Popullit “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna për Shqipërinë nga Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit Çnjer&eum…

 • 8 Shtator 2022

Bashkimi Europian Asiston Avokatin E Popullit Në Hartimin E Një Ligji Të Ri Për…
Bashkimi Europian Asiston Avokatin E Popullit Në Hartimin E Një Ligji Të Ri Për…

Avokati i Popullit po përfiton nga Instrumenti i Asistencë së Para-Aderimit në BE (IPA) përmes mbështetjes nga ekspertë europianë të fushës së të Drejtave t&eu…

 • 7 Shtator 2022

Deklarata E Rrjetit Europian Të Institucioneve Kombëtare Të Të Drejtave Të Njer…
Deklarata E Rrjetit Europian Të Institucioneve Kombëtare Të Të Drejtave Të Njer…

Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut (IKDNJ) janë aktorët kryesorë në këshillimin e qeverive, parlamenteve dhe aktorëve të tjerë kombëtar&eum…

 • 7 Shtator 2022

5-6 Shtator, Varshavë, Poloni
5-6 Shtator, Varshavë, Poloni

Avokatja e Popullit Znj.Erinda Ballanca në datat 5-6 Shtator 2022 mori pjesë në Varshave te Polonisë në tryezën e organizuar nga zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe t…

 • 6 Shtator 2022

Avokati I Popullit Në Seminarin E Kombeve Të Bashkuara Të Europës Dhe Azisë Qen…
Avokati I Popullit Në Seminarin E Kombeve Të Bashkuara Të Europës Dhe Azisë Qen…

Znj.Erinda Ballanca Avokatja e Popullit e Republikës së Shqipërisë mori pjesë si paneliste dhe mbajti  fjalën e saj në Serinë e seminareve të Kombeve të Bashkuara t…

 • 2 Shtator 2022

Avokati I Popullit Mbron Te Drejtat E Shtetasve Shqiptare Qe Transferohen Per T…
Avokati I Popullit Mbron Te Drejtat E Shtetasve Shqiptare Qe Transferohen Per T…

Institucioni i Avokatit të Popullit, Seksioni i Veçantë, në ushtrim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtave themelore të shtetasve shqiptarë, tr…

 • 31 Gusht 2022