24 Nëntor 2022

Avokati I Popullit Solidarizohet Me Ditet E Ndërgjegjësimit Për Dhunën Ndaj Gruas


AVOKATI I POPULLIT SOLIDARIZOHET ME DITET E NDËRGJEGJËSIMIT PËR DHUNËN NDAJ GRUAS

Gati 1 në 3 gra janë dhunuar gjatë jetës së tyre. Në kohë krizash, numrat rriten, siç shihet gjatë pandemisë COVID-19 dhe krizave të fundit humanitare, konflikteve dhe fatkeqësive klimatike. Një raport i ri nga UN Women, bazuar në të dhënat nga 13 vende që nga pandemia, tregon se 2 në 3 gra raportuan se ato ose një grua që e njohin kanë përjetuar një formë dhune dhe kanë më shumë gjasa të përballen me pasigurinë ushqimore.

Avokati i Popullit në Shqipëri solidarizohet me lëvizjet e mëdha ndërkombëtare për barazi gjinore dhe emancipim dhe nënvizon se ndërsa dhuna e përhapur, me bazë gjinore nuk është e pashmangshme ajo mund dhe duhet të parandalohet.

Ndalimi i kësaj dhune fillon duke adoptuar qasje gjithëpërfshirëse që trajtojnë shkaqet rrënjësore, transformojnë normat e dëmshme shoqërore dhe fuqizojnë gratë dhe vajzat. Me shërbimet thelbësore të përqendruara te të mbijetuarit në të gjithë sektorët e policisë, drejtësisë, shëndetësisë dhe sociale, si dhe me financim të mjaftueshëm për axhendën e të drejtave të grave, ne mund t'i japim fund dhunës me bazë gjinore.