Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2021
Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2021

Rekomandim për marrjen e masave të menjëherëshme, për: (i) zgjerimin e paketës së barnave për trajtimin ambulator në banesë të personave të diagnostikuar me…

  • 19 Mars 2021

Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2020
Rekomandime Mbi Sistemin Shëndetësor 2020

Rekomandim për marrjen e masave të menjëherëshme, për garantimin e të drejtës për testim të qytetarëve për COVID-19. Informim dhe transparencë lidhur me sasit&…

  • 11 Dhjetor 2020