Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Avokati I Popullit Kërkon Të Mos Cënohet Në Mënyrë Joproporcionale E Drejta E S…
Avokati I Popullit Kërkon Të Mos Cënohet Në Mënyrë Joproporcionale E Drejta E S…

Institucioni i Avokatit të Popullit është duke monitoruar me shumë vëmendje masat e marra nga autoritetet shqiptare për të mundësuar riatdhesimin e një numri shtetasish shqip…

 • 5 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Shtetasve Gjatë Kufizi…
Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Shtetasve Gjatë Kufizi…

Institucioni i Avokatit të Popullit u ka kërkuar me anë të një rekomandimi disa institucioneve marrjen e disa masave për të siguruar ardhjen në ndihmë shtetasve sa i p&e…

 • 31 Mars 2020

Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pranë Këshillit Të Evr…
Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pranë Këshillit Të Evr…

Komiteti i Ekspertëve mbi Mjedisin e Medias dhe Reformën pranë Këshillit të Evropës (KiE), në një deklaratë publike lidhur me lirinë e shprehjes dhe informimin në k…

 • 27 Mars 2020

Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Kufizuar, Si Pjesë Int…
Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Kufizuar, Si Pjesë Int…

(Deklaratë e Raportueses Speciale të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, znj.Catalina Devandas)   Shumë pak është bër&eum…

 • 26 Mars 2020

Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të Garantuar Jetesë Nor…
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të Garantuar Jetesë Nor…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për parandalimin e shkeljes, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në situatën kri…

 • 26 Mars 2020

Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Vemendje Ndaj Qytetarëve Shqiptarë Të Mbetur…
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Vemendje Ndaj Qytetarëve Shqiptarë Të Mbetur…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në funksion jo vetëm të përmbushjes së detyrës së tij kushtetuese, nevojës për të kontribuar ne mënyre konstruktive ne per…

 • 25 Mars 2020

Institucioni I Avokatit Te Popullit Bën Thirrje Për Forcimin E Solidaritet Shoq…
Institucioni I Avokatit Te Popullit Bën Thirrje Për Forcimin E Solidaritet Shoq…

Të moshuarit kanë nevojë për mbështetje, sot, gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, më shumë se kurrë. Ndaj vëmendja jonë, sot, duhet të orient…

 • 24 Mars 2020

Parimet E Këshillit Të Europës Për Trajtimin E Personave Në Vendet E Privimit T…
Parimet E Këshillit Të Europës Për Trajtimin E Personave Në Vendet E Privimit T…

Ndalimi i torturës dhe trajtimit çnjerëzor apo degradues është një ndalim i natyrës absolute në çdo rast dhe çdo situatë. Avokati i Popullit e vlerëson i…

 • 21 Mars 2020

Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Nevojën E Vëmendjes Mbi Çështjet E Mbrojtjes…
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Nevojën E Vëmendjes Mbi Çështjet E Mbrojtjes…

Një ndër masat e marra nga qeveria shqiptare për parandalimin e sëmundjes infektive Covid-19 menjëherë pas shpalljes së gjëndjes se pademisë nga OSHB ësht…

 • 20 Mars 2020

Informacion Lidhur Me Çështje Të Të Drejtave Të Njeriut Gjatë Situatës Së Pande…
Informacion Lidhur Me Çështje Të Të Drejtave Të Njeriut Gjatë Situatës Së Pande…

INFORMACION LIDHUR ME ÇËSHTJE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT GJATË SITUATËS SË PANDEMISË SË COVID-19 Institucioni i Avokatit të Popullit, në përmbushje t&…

 • 19 Mars 2020

Okb: Shtetet Nuk Duhet Të Abuzojnë Me Masat Urgjente Kundër Covid-19 Për Të Sht…
Okb: Shtetet Nuk Duhet Të Abuzojnë Me Masat Urgjente Kundër Covid-19 Për Të Sht…

Gjenevë (16 Mars 2020)- Ekspertët e të drejtave të Njeriut të OKB sot u bëjnë thirrje shteteve të shmangin tejkalimin e masave të sigurisë në përgjigjen që…

 • 18 Mars 2020

Avokati I Popullit Mbështet Masat Kufizuese Por Bën Thirrje Për Përgjegjshmëri …
Avokati I Popullit Mbështet Masat Kufizuese Por Bën Thirrje Për Përgjegjshmëri …

Avokati i Popullit i përshëndet masat për kufizimin e qarkullimit të mjeteve e qytetarëve me qëllim ndalimin e përhapjes së epidemisë nga Corona Virusi, por bën thirrje …

 • 18 Mars 2020