Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Avokati I Popullit Nis Procedurat E Shqyrtimit Të Ankesës Në Lidhje Me Kalimin …
Avokati I Popullit Nis Procedurat E Shqyrtimit Të Ankesës Në Lidhje Me Kalimin …

Institucioni i Avokatit të Popullit ka marrë një ditë më parë një kërkesë nga ana e “Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit”, një grupim qytetarësh …

 • 14 Maj 2020

Ambasadorja E Francës Dhe Përfaqësuesja E Këshillit Të Europës Vizitojnë Avokat…
Ambasadorja E Francës Dhe Përfaqësuesja E Këshillit Të Europës Vizitojnë Avokat…

Ambasadorja e Francës në vendin tonë, Christina Vasak zhvilloi një vizitë në Institucionin e Avokatit të Popullit, ku u prit nga titullarja e këtij institucioni, Erinda Ballanca. …

 • 14 Maj 2020

Avokati I Popullit Reagon Mbi Përplasjet Në Sheshin "Skënderbej"
Avokati I Popullit Reagon Mbi Përplasjet Në Sheshin "Skënderbej"

Institucioni i Avokatit të Popullit ka mësuar me shqetësim rreth zhvillimeve të ditës së sotme në Sheshin Skënderbej në Tiranë, ku një grup qytetarësh pro…

 • 9 Maj 2020

Be Duhet Të Vendosë Të Drejtat Ekonomike Dhe Sociale Në Qendër Të Përgjigjes Nd…
Be Duhet Të Vendosë Të Drejtat Ekonomike Dhe Sociale Në Qendër Të Përgjigjes Nd…

ENNHRI, Rrjeti Europian i Institucioneve Kombëtare të të Drejtave të Njeriut mirëpret hapat e BE-së për të nxitur ekonominë dhe mbështetur jetesën në konteksti…

 • 8 Maj 2020

Publikohet Raporti Vjetor 2019 I Avokatit Të Popullit
Publikohet Raporti Vjetor 2019 I Avokatit Të Popullit

Institucioni i Avokatit të Popullit ka përpiluar dhe dërguar në Kuvendin e Shqipërisë Raportin Vjetor të Punës për vitin 2019. Ky raport përmbledh një pasqyrë …

 • 4 Maj 2020

Avokati I Popullit Kërkon Publikimin E Vendimeve Për Lehtësimin E Hyrjes Së Sht…
Avokati I Popullit Kërkon Publikimin E Vendimeve Për Lehtësimin E Hyrjes Së Sht…

Avokati i Popullit u kërkon autoriteteve që t’u japin fuqi ligjore disa vendimeve të rëndësishme për hyrjen e shtetasve shqiptarë nga jashtë kufirit, duke i publikuar kë…

 • 30 Prill 2020

Avokati I Popullit Inkurajon Shtimin E Përdorimit Të Gjuhës Së Shenjave Në Komu…
Avokati I Popullit Inkurajon Shtimin E Përdorimit Të Gjuhës Së Shenjave Në Komu…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për parandalimin e shkeljes, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në situatën kri…

 • 22 Prill 2020

U Publikua Raporti Vjetor I Komisioneres Per Te Drejtat E Njeriut Ne Kie
U Publikua Raporti Vjetor I Komisioneres Per Te Drejtat E Njeriut Ne Kie

Shtimi i sfidave për të drejtat e njeriut në Evropë Komisionerja për të Drejtat e Njeriut, e Këshillit të Evropës, Dunja Mijatović, publikoi më 21 Prill 2020, ra…

 • 22 Prill 2020

Shenim/ Mbi Udhezimet E Kreut Te Gjednj Mbi Mbrojtjen E Te Drejtave Te Njeriut …
Shenim/ Mbi Udhezimet E Kreut Te Gjednj Mbi Mbrojtjen E Te Drejtave Te Njeriut …

Gjykata Europiane e Të Drejtave të Njeriut është institucioni më i lartë që garanton respektimin e të drejtave të njeriut në kontinentin tonë. Në një adre…

 • 17 Prill 2020

Opinion I Institucionit Të Avokatit Të Popullit, Lidhur Me Disa Shtesa Dhe Ndry…
Opinion I Institucionit Të Avokatit Të Popullit, Lidhur Me Disa Shtesa Dhe Ndry…

Institucioni i Avokatit të Popullit është njohur me propozimet për ndryshime në disa dispozita të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si edhe me propozimet p&e…

 • 14 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Kujdes Të Veçantë Ndaj Sektorit Të Shoqërisë Civile N…
Avokati I Popullit Kërkon Kujdes Të Veçantë Ndaj Sektorit Të Shoqërisë Civile N…

Nuk ka indikator më të saktë të shëndetit të demokracisë së një vendi sesa ekzistenca dhe larmia e organizatave të shoqërisē civile. Në këtë situa…

 • 10 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Më Shumë Përfshirje Shoqërore Dhe Barazi Për Komunite…
Avokati I Popullit Kërkon Më Shumë Përfshirje Shoqërore Dhe Barazi Për Komunite…

Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, Institucioni i Avokatit të Popullit bën thirrje për më shumë vëmendje e rritje të përfshirjes së romëve n…

 • 8 Prill 2020