15 Maj 2024

Mesazh I Avokatit Të Popullit Në Ditën E Familjes


Mesazh i Avokatit të Popullit në Ditën e Familjes

Familja është një prej institucioneve më të rëndësishme në shoqëri për shkak të rolit të saj thelbësor në zhvillimin dhe mirëqenien e individëve.

 

Çfarë duhet të kuptojmë është që një familje e fortë padyshim që buron nga mishërimi i vlerave më të mira të shoqërisë.

 

Sot, në botën që ndryshon me shpejtësi, rëndësia e familjes bëhet edhe më e domosdoshme për të mbrojtur vlerat themelore njerëzore.

 

Ta vlerësojmë rëndësinë e familjes duke u kujdesur për njëri-tjetrin por edhe duke ofruar strehim emocional ndaj atyre që ju mungon familja.