Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Avokati I Popullit Merr Pjese Ne Aktivitetin "Shqiperi E Barabarte"
Avokati I Popullit Merr Pjese Ne Aktivitetin "Shqiperi E Barabarte"

Diskriminimi, gjuha e urrejtjes dhe çdo formë tjetër margjinalizimi ndaj komunitetit LGBTQI+ apo grupimeve të tjera pakicë, janë një njollë turpi për çdo shoqër…

 • 24 Maj 2021

Avokati I Popullit Ka Nisur Me Iniciativë Rastin E Bërë Publik Në Media Mbi Dhu…
Avokati I Popullit Ka Nisur Me Iniciativë Rastin E Bërë Publik Në Media Mbi Dhu…

Avokati i Popullit ka nisur me iniciativë konform dipozitave të ligjit nr. 8454, datë 04.02.1999 “Për Avokatin e Popullit”, të ndryshuar, rastin e bërë publik në disa …

 • 21 Maj 2021

Dita Kombëtare E Jetimëve
Dita Kombëtare E Jetimëve

Sot më 20 Maj, në Ditën Kombëtare të Jetimëve, ndërgjegjësojmë cilindo institucion të administratës shtetërore, për respektimin e dinjitetit të &cced…

 • 20 Maj 2021

Ditë E Hapur Me Fëmijët E Komuniteteve Rome E Egjiptiane
Ditë E Hapur Me Fëmijët E Komuniteteve Rome E Egjiptiane

Institucioni i Avokatit të Popullit organizoi aktivitetin promovues, Ditë e Hapur me Fëmijët e Komunitetit Rom e Egjiptian. Në këtë aktivitet të ideuar nga Seksioni i Mbrojtjes…

 • 18 Maj 2021

Deklaratë E Avokatit Të Popullit Në Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Tran…
Deklaratë E Avokatit Të Popullit Në Ditën Ndërkombëtare Kundër Homofobisë, Tran…

Avokati i Popullit vlerëson zhvillimet pozitive dhe masat që janë ndërmarë kundër diskriminimit të personave LGBTI në Shqipëri gjatë këtyre viteve të fundit. …

 • 17 Maj 2021

Avokati I Popullit Rekomandon Ndryshimin Dhe Përmirësimin E Një Dispozite Në Ve…
Avokati I Popullit Rekomandon Ndryshimin Dhe Përmirësimin E Një Dispozite Në Ve…

Institucioni i Avokatit të Popullit gjatë viteve të fundit ka marrë në shqyrtim disa ankesa dhe raste të filluara me iniciativë lidhur me të drejtën/lirinë kushtetuese t…

 • 17 Maj 2021

Avokati I Popullit Merr Pjesë Në Takimin E Përbashkët Me Rastin E Ditës Ndërkom…
Avokati I Popullit Merr Pjesë Në Takimin E Përbashkët Me Rastin E Ditës Ndërkom…

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca mori pjesë nē një aktivitet të organizuar me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, transfobisë dhe bifobisë. Aktiviteti …

 • 17 Maj 2021

Fakte Në Shifra
Fakte Në Shifra

Rekomandimet e Avokatit të Popullit gjatë vitit të fundit, i përgjigjen shpërndarjes gjinore të ankesave që mbërrijnë në institucion. Kështu, 33 rekomandime kan&eum…

 • 11 Maj 2021

Dita Kombëtare E Drejtësisë
Dita Kombëtare E Drejtësisë

Në Ditën kombëtare të Drejtësisë, Avokati i Popullit bën thirrje për të shtuar përpjekjet në rang kombëtar me qëllim arritjen e një niveli drejtë…

 • 10 Maj 2021

Avokati I Popullit Shënon Ditën E Europës
Avokati I Popullit Shënon Ditën E Europës

9 Maji i cili shënon Ditën e Europës i bashkon sot popujt e kontinentit tonë në një moment reflektimi. Europa e bashkuar si një e tërë, një ideal i kahmotshëm p&…

 • 9 Maj 2021

Reagim I Avokatit Të Popullit
Reagim I Avokatit Të Popullit

Nisur nga ngjarja e ndodhur në qytetin e Elbasanit, ku një tjetër grua humbi jetën e vrarë nga bashkëshorti i saj, institucioni i Avokatit të Popullit i bën thirrje edhe një …

 • 7 Maj 2021

Publikohet Raport I Ennhri-T Për Vendet Kandidate Për Integrim Në Be
Publikohet Raport I Ennhri-T Për Vendet Kandidate Për Integrim Në Be

Rrjeti Europian për Institucionet Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (ENNHRI) ka publikuar Raportin për Sundimit e Ligjit në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Raporti…

 • 6 Maj 2021