24 Nëntor 2022

Avokati I Popullit Merr Pjesë Në Takimet Dypalëshe Me Be-Në


AVOKATI I POPULLIT MERR PJESË NË TAKIMET DYPALËSHE ME BE-në

Në kuader te takimeve dypaleshe BE-Shqiperi per Kapitullin 23 "Gjyqesori dhe te drejtat themelore" qe zhvillohen ne datat 24-25 nentor 2022, merr pjese ne keto takime ne Bruksel, Avokatja e Popullit Erinda Ballanca.

Ne keto takime dypaleshe do te relatohen prezantimet e pergatitura per fusha qe lidhen me

gjyqesorin, politikat antikorrupsion, kendveshtrimin e pergjithshem i te drejtave themelore, parandalimin e tortures dhe keqtrajtimit ne sistemin e burgjeve, lirine e mendimit, ndergjegjes dhe besimit, masat per te luftuar racizmin dhe ksnefofobine, gjuhen e urrejtjes dhe krimin e urrejtjes, te drejtat e femijeve, lirine e tubimit dhe orgazinimit, lirine e shprehjes duke perfshire lirine e medias dhe pluralizmin, mbrojtjen e te dhenave personale, mosdiskriminimin-diskriminimin racor ose etnik, diskriminimin ndaj personave LGBTIQ, barazine gjinore dhe dhuna ndaj grave etj.