20 Korrik 2023

Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Radhët E Avokatëve


Shpallje për Anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Radhët e Avokatëve

Njoftim

Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” i ndryshuar, për Anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Radhët e Avokatëve.

https://www.parlament.al/lajme/9564ad13-9df6-4dda-8a9d-afde23e070d4