Media

Lajmet e fundit në lidhje me media


Opinion I Institucionit Të Avokatit Të Popullit, Lidhur Me Disa Shtesa Dhe Ndry…
Opinion I Institucionit Të Avokatit Të Popullit, Lidhur Me Disa Shtesa Dhe Ndry…

Institucioni i Avokatit të Popullit është njohur me propozimet për ndryshime në disa dispozita të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, si edhe me propozimet p&e…

 • 14 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Kujdes Të Veçantë Ndaj Sektorit Të Shoqërisë Civile N…
Avokati I Popullit Kërkon Kujdes Të Veçantë Ndaj Sektorit Të Shoqërisë Civile N…

Nuk ka indikator më të saktë të shëndetit të demokracisë së një vendi sesa ekzistenca dhe larmia e organizatave të shoqërisē civile. Në këtë situa…

 • 10 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Më Shumë Përfshirje Shoqërore Dhe Barazi Për Komunite…
Avokati I Popullit Kërkon Më Shumë Përfshirje Shoqërore Dhe Barazi Për Komunite…

Në Ditën Ndërkombëtare të Romëve, Institucioni i Avokatit të Popullit bën thirrje për më shumë vëmendje e rritje të përfshirjes së romëve n…

 • 8 Prill 2020

Avokati I Popullit Ngre Zërin Për Rrezikun E Intensifikimit Të Dhunës Ndaj Grav…
Avokati I Popullit Ngre Zërin Për Rrezikun E Intensifikimit Të Dhunës Ndaj Grav…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për parandalimin e shkeljes, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në situatën kri…

 • 7 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Të Mos Cënohet Në Mënyrë Joproporcionale E Drejta E S…
Avokati I Popullit Kërkon Të Mos Cënohet Në Mënyrë Joproporcionale E Drejta E S…

Institucioni i Avokatit të Popullit është duke monitoruar me shumë vëmendje masat e marra nga autoritetet shqiptare për të mundësuar riatdhesimin e një numri shtetasish shqip…

 • 5 Prill 2020

Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Shtetasve Gjatë Kufizi…
Avokati I Popullit Kërkon Marrjen E Masave Në Shërbim Të Shtetasve Gjatë Kufizi…

Institucioni i Avokatit të Popullit u ka kërkuar me anë të një rekomandimi disa institucioneve marrjen e disa masave për të siguruar ardhjen në ndihmë shtetasve sa i p&e…

 • 31 Mars 2020

Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pranë Këshillit Të Evr…
Komiteti I Ekspertëve Mbi Mjedisin E Medias Dhe Reformën Pranë Këshillit Të Evr…

Komiteti i Ekspertëve mbi Mjedisin e Medias dhe Reformën pranë Këshillit të Evropës (KiE), në një deklaratë publike lidhur me lirinë e shprehjes dhe informimin në k…

 • 27 Mars 2020

Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Kufizuar, Si Pjesë Int…
Duhet Të Respektojmë Të Drejtat E Personave Me Aftësi Të Kufizuar, Si Pjesë Int…

(Deklaratë e Raportueses Speciale të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, znj.Catalina Devandas)   Shumë pak është bër&eum…

 • 26 Mars 2020

Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të Garantuar Jetesë Nor…
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Marrjen E Masave Për Të Garantuar Jetesë Nor…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në ushtrim të mandatit të tij kushtetues, për parandalimin e shkeljes, mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut, në situatën kri…

 • 26 Mars 2020

Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Vemendje Ndaj Qytetarëve Shqiptarë Të Mbetur…
Avokati I Popullit Bën Thirrje Për Vemendje Ndaj Qytetarëve Shqiptarë Të Mbetur…

Institucioni i Avokatit të Popullit, në funksion jo vetëm të përmbushjes së detyrës së tij kushtetuese, nevojës për të kontribuar ne mënyre konstruktive ne per…

 • 25 Mars 2020

Institucioni I Avokatit Te Popullit Bën Thirrje Për Forcimin E Solidaritet Shoq…
Institucioni I Avokatit Te Popullit Bën Thirrje Për Forcimin E Solidaritet Shoq…

Të moshuarit kanë nevojë për mbështetje, sot, gjatë periudhës së pandemisë COVID-19, më shumë se kurrë. Ndaj vëmendja jonë, sot, duhet të orient…

 • 24 Mars 2020

Parimet E Këshillit Të Europës Për Trajtimin E Personave Në Vendet E Privimit T…
Parimet E Këshillit Të Europës Për Trajtimin E Personave Në Vendet E Privimit T…

Ndalimi i torturës dhe trajtimit çnjerëzor apo degradues është një ndalim i natyrës absolute në çdo rast dhe çdo situatë. Avokati i Popullit e vlerëson i…

 • 21 Mars 2020