Faqja kryesore


Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2022
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2022

Rekomandim lidhur me shkeljen e të drejtave të shtetasve të prekur nga projekti për zhvillimin e zonës “5 Maji” dhe marrjen e masave për nxjerrjen e përgjegjësive dhe …

  • 10 Qershor 2022

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2020

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së…

  • 19 Prill 2021

Pronat Në Shqipëri
Pronat Në Shqipëri

Rekomandim për marrjen e masave lidhur me nxjerjen e përgjejgësive dhe evidentimin e personave që kanë çuar në cënimin e së drejtës së pronësisë së…

  • 9 Dhjetor 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2019
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2019

Ushtrimin e së drejtës, përgjegjësisë, për marrjen e masave të vlerësuara nga ju të përshtatshme për të garantuar zbatimin e ligjit dhe pronën e dhën…

  • 6 Mars 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2016
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2016

Rekomandim ZVRPP Tirane ndaj punonjësit të Z.V.R.P.P. Durrës Rekomandim ZVRPP Sarande për çështjen e shtetasit B.P Rekomandim Ministrit te Drejtesise ndaj Rregjistruesit të Z.V…

  • 6 Mars 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2017
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2017

Marrjen e masave të menjëhershme për lëshimin e çertifikatave “Për vërtetim pronësie”, për pasuritë e njohura në pronësi me të drejtë k…

  • 6 Mars 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2018
Rekomandime Mbi Shkeljet Ndaj Pronave 2018

Rekomandohet kryerja e veprimeve për regjistrimin e Vendimit nr.1142, datë 02.10.1996 të dhënë prej Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit të Pronave IshPronarëve, Bashkia Tiran&eum…

  • 6 Mars 2020