• Rekomandime Drejtuar Policisë 2019
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2019

  Rekomandim për fillimin e ecurisë disiplinore ndaj punonjësit të policisë A. P, efektiv i Komisariatit të Policisë Durrës. Rekomandim për revokimin e vendimit të…

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime Drejtuar Policisë 2018
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2018

  Rekomandohet “Fillimi i ecurisë disiplinore dhe marrjen e masës disiplinore ndaj z. G. B., me detyrë specialist i policimit në komunitet në rajoni nr.3, pranë Komisariatit të Pol…

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime Drejtuar Policisë 2017
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2017

  Rekomandim për zgjidhjen konform akteve normative në fuqi të rastit të bllokimit të armës së gjahut shtetasit K.G. Rekomandim për zgjidhjen konform akteve normative në fuq…

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime Drejtuar Policisë 2016
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2016

  Rekomandohet “Fillimi i hetimit te procedimit disiplinor ndaj z.M. N.,me detyrë Referent i Specialistëve të Policisë së Zonës në Komisariatin e Policisë Lezhë, për…

  • 2 Mars 2020

  Rekomandime Drejtuar Policisë 2015
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2015

  Rekomandohet “ Marrja e masave me qëllim zbatimin korrekt të dispozitave proceduriale për “Arrestin në flagrancë” ndaj autorëve të dyshuar për kryerjen veprë…

  • 3 Shkurt 2020

  Rekomandime Drejtuar Policisë 2014
  Rekomandime Drejtuar Policisë 2014

  Rekomandohet “Përmirësimi i punës për rritjen e përgjegjësive nga punonjësit e Policisë së Shtetit me qëllim sjelljen korrekte dhe profesionale ndaj protestuesve s…

  • 5 Shkurt 2020