25 Shtator 2018

Video Informuese Dhe Sensibilizuese Lidhur Me Institucionet E Pavarura


Video informuese dhe sensibilizuese lidhur me institucionet e pavarura

Shoqata Together for Life ka realizuar Videon informuese dhe sensibilizuese lidhur me institucionet e pavarura dhe të specializuara dhe rrugët ligjore se si pacientët mund të kërkojnë mbrojtjen e të drejtave gjatë ofrimit të shërbimit mjekësor. Ky aktivitet është realizuar në kuadër të Projektit “Fuqizimi i pacientëve: Luftë kundër korrupsionit në sistemin shëndetësor përmes fuqizimit të pacientëve dhe institucioneve të pavarura”, i cili mbështetet financiarisht nga USAID/Albania.

Institucioni i Avokatit të Popullit është një prej institucioneve të adresuar në këtë video.

https://www.youtube.com/watch?v=vOChFWausdw