23 Shtator 2022

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Ankesat e paraqitura pranë Avokatit të Popullit kanë shënuar një rritje nga viti në vit. Vitin e fundit, plot 5837 raste u paraqitën nga qytetarët pranë këtij institucioni.

Krahasuar me vitet e mëparshme, në vitin 2021 vihet re që është arritur numri më i lartë i rasteve të paraqituara ndonjëherë nga institucioni i Avokatit të Popullit.