27 Korrik 2022

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Rreth 42% e qytetarëve shqiptarë shprehen se priren ta besojnë Avokatin e Popullit dhe 3% shprehen se i besojnë plotësisht atij. Kjo është një nga përqindjet më të larta që një institucion Ombudsmani gëzon në mbështetje popullore ndër vendet e Ballkanit Perëndimor, sipas anketës më të fundit nga Balkan Barometer.

Bashkë me qytetarët e Kosovës e ata të Serbisë, shqiptarët i besojnë më shumë Avokatit të tyre të Popullit sesa fqinjët e Malit të Zi, Maqedonisë veriore e Bosnje-Hercegovinës.