10 Maj 2022

Fakte Në Shifra


FAKTE NË SHIFRA

Tirana është qarku me më shumë raste të trajtuara nga Avokati i Popullit gjatë vitit të fundit.

Rreth 37% e rasteve të shkeljeve të të drejtave të njeriut që u morën në shqyrtim, vinin nga ky qark, i shkëputur me një distancë të dukshme nga pjesa tjetër e qarqeve.

Qarku i Vlorës në vijim paraqiste 9% të rasteve, i pasuar nga Elbasani me 7% dhe nga Fieri e Durrësi me nga 6% respektivisht.

Qarku me më pak raste ishte ai i Kukësit me vetëm 2% si dhe ata të Dibrës e Gjirokastrës me nga 4%.

Gjithashtu gjatë vitit rreth 1% e rasteve të trajtuara vinin nga jashtë territorit të Shqipërisë.