21 Shkurt 2022

Avokati I Popullit Merr Pjesë Në Tryezën E Rrumbullakët Mbi Procesin E Vettingut


AVOKATI I POPULLIT MERR PJESË NË TRYEZËN E RRUMBULLAKËT MBI PROCESIN E VETTINGUT

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca mori pjesë në Tryezën e Rrumbullakët në kuadër të Muajit të Angazhimit të Shoqërisë Civile për Integrimin Europian.

Gjatë aktivitetit u diskutua në lidhje me gjetjet dhe rekomandimet kryesore të pasqyruara në dokumentin e politikave: “Procesi i rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve në kuadër të detyrimeve për integrim në Bashkimin Europian”.

Ndër të tjera me një fokus të veçantë diskutimet u përqëndruan në ecurinë dhe mbarëvajtjen e procesit të vettingut në këndvështrim të detyrimeve kryesore që burojnë nga procesi i integrimit europian.

Në tryezë merrnin pjesë ekspertë të fushës dhe përfaqësues të institucioneve publike nga Kuvendi i Shqipërisë , Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Posaçëm i Apelimit, të cilët ndanë në këtë aktivitetet vlerësimet e tyre si dhe adresuan rekomandime specifike me rëndësi të veçantë në funksion të përmirësimit të procesit të rivlerësimit si një proces i cili kontribuon në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca vlerësoi arritjet e Reformës në Drejtësi si rritja e standardit të zbatimitt të ligjit apo fundi i pandëshkueshmërisë dhe nga ana tjetër u ndal në disa problematika të hasura gjatë procesit të vetingut.

Ajo nënvizoi nevojën që arritja e këtij standardi të lartë në vlerësimin dhe analizën e kandidatëve për gjyqtarë e nëpunës të tjerë të drejtësisë, të shndërrohet në një kulturë të përgjithshme në vend, jo vetëm në sektorin e drejtësisë.

Po ashtu Avokatja Ballanca tërhoqi vëmendjen që financimet për drejtësinë të rriten, pasi edhe cilësia dhe intensiteti i punës gjatë procesit të vettingut, dëshmoi se nuk mund të ruhet e njëjta cilësi e intensitet edhe në zbatimin praktik të drejtësisë nga gjyqtarët që dalin prej këtij procesi, nëse institucionet e tyre nuk financohen në mënyrë të ngjashme.