11 Mars 2021

Forumi I Vendeve Te Unece


FORUMI I VENDEVE TE UNECE

Avokatja e Popullit Erinda Ballanca mori pjesë në Forumin e vendeve të UNECE (Komisioni Ekonomik për Europën i Kombeve të Bashkuara), me temë "Rimëkëmbja e qëndrueshme".

Në cilësinë e përfaqësueses së ENNHRI, kontributi i Avokates së Popullit të Shqipërisë u fokusua në panelin ku u diskutua si të arrihet që askush të mos lihet pas dore në planet e rimëkëmbjes së rajonit të UNECE-s, nga pasojat e pandemisë së COVID-19