26 Tetor 2020

Zhvillohet Takim I Rrjetit Europian Të Ombudsmanëve


ZHVILLOHET TAKIM I RRJETIT EUROPIAN TË OMBUDSMANËVE

U zhvillua sot online takimi i Rrjetit Europian të Ombudsmanëve (E.N.O.) në të cilin është anëtar edhe institucioni i Avokatit të Popullit të Shqipërisë.

Tema e takimit ishte “Impakti i pandemisë globale Covid-19 në punën e anëtarëve të E.N.O.

Institucioni i Avokatit të Popullit u përfaqësua në këtë takim nga titullarja Erinda Ballanca, e cila edhe bëri një pasqyrë të veprimtarive dhe ndikimit që pandemia globale ka pasur edhe në lëmin e të drejtave të njeriut në vendin tonë si dhe te institucionet që mbrojnë këto të drejta këtu, ndër të cilët siç dihet, Avokati i Popullit është më i madhi.