2 Shtator 2022

Avokati I Popullit Në Seminarin E Kombeve Të Bashkuara Të Europës Dhe Azisë Qendrore


Avokati i Popullit në Seminarin e Kombeve të Bashkuara të Europës dhe Azisë Qendrore

Znj.Erinda Ballanca Avokatja e Popullit e Republikës së Shqipërisë mori pjesë si paneliste dhe mbajti  fjalën e saj në Serinë e seminareve të Kombeve të Bashkuara të Europës dhe Azisë Qendrore lidhur me kontributin e strategjive të zhvillimit rajonal në realizimin e të gjitha të drejtave të njeriut, në datat 1-2 Shtator 2022 në Gjenevë.

Link