4 Prill 2019

Komisioni I Venecias Miraton Dokumentin Per Mbrojtjen E Institucionit Te Avokatit Te Popullit


KOMISIONI I VENECIAS MIRATON DOKUMENTIN PER MBROJTJEN E INSTITUCIONIT TE AVOKATIT TE POPULLIT

Në datat 15-16 mars 2019 u zhvillua në Venecia sesioni i 118-të plenar i Komisionit Europian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (Komisioni i Venecias).

Gjatë sesionit, Komisioni i Venecias miratoi gjithashtu tekstin tematik mbi "Parimet mbi mbrojtjen dhe promovimin e Institucionit të Avokatit të Popullit ("Principet e Venecias")".

Ky dokument thekson rolin e rëndësishëm të Institucionit të Avokatit të Popullit i cili funksionon në mbi 140 shtete në forcimin e demokracisë, shtetit ligjor dhe promovimit të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.