18 Mars 2020

Okb: Shtetet Nuk Duhet Të Abuzojnë Me Masat Urgjente Kundër Covid-19 Për Të Shtypur Të Drejtat E Njeriut


OKB: SHTETET NUK DUHET TË ABUZOJNË ME MASAT URGJENTE KUNDËR COVID-19 PËR TË SHTYPUR TË DREJTAT E NJERIUT

Gjenevë (16 Mars 2020)- Ekspertët e të drejtave të Njeriut të OKB sot u bëjnë thirrje shteteve të shmangin tejkalimin e masave të sigurisë në përgjigjen që ata kanë ndaj shpërthimit të Coronavirusit dhe u kujtojnë atyre se masat e emergjencës nuk mund të përdoren për të shkaktuar mosmarrëveshje.

“Ndërkohë që ne njohim ashpërsimin e krizës aktuale të shëndetit si dhe jemi në dijeni se përdorimi i pushtetit të emergjencës lejohet nga ligji ndërkombëtar në përgjigje të kërcënimeve të rëndësishme, ne u kujtojmë shteteve urgjentisht që çdo përgjigje emergjente ndaj coronvirusit duhet të jetë proporcionale, e duhur dhe jo-diskriminuese”.

Apeli i tyre i bën jehonë thirrjes së fundit të Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut për të vendosur Te drejtat e njeriut në qendër të përgjigjes ndaj Epidemise se Coronavirusit.

Shpalljet e gjendjeve të jashtëzakonshme, qoftë për arsye shëndetësore ose sigurie, kryhen mbi udhëzime të qarta nga ligji ndërkombëtar, thanë ekspertët e Kombeve të Bashkuara.

"Përdorimi i masave të emergjencës duhet të deklarohet publikisht dhe duhet t'u njoftohet organeve përkatëse të traktatit kur të drejtat themelore, përfshirë lëvizjen, jetën familjare dhe asamblenë, janë duke u kufizuar në mënyrë të konsiderueshme".

Për më tepër, shpalljet e gjendjeve të emergjencës bazuar në shpërthimin e Covid-19 nuk duhet të përdoren si bazë për të targetuar grupe të veçanta, pakica ose individë. Ato nuk duhet të funksionojnë si një mbulesë për veprime shtypëse nën maskën e mbrojtjes së shëndetit dhe as nuk duhet të përdoren për të “heshtur” punën e mbrojtësve të të drejtave të njeriut.

“Kufizimet e marra për t'iu përgjigjur virusit duhet të motivohen nga qëllimet e ligjshme të shëndetit publik dhe nuk duhet të përdoren thjesht për të shkaktuar mosmarrëveshje.”
Disa shtete dhe institucione të sigurisë mund ta shohin tërheqës përdorimin e fuqive emergjente sepse “i bien shkurt”, thanë ekspertët.

"Për të parandaluar që fuqi të tilla të ngurtësohen në sistemet ligjore dhe politike, kufizimet duhet të jenë të përshtatura mirë dhe duhet të jenë mjetet më pak ndërhyrëse për të mbrojtur shëndetin publik."

Më në fund, në vendet ku virusi po bie, autoritetet duhet të synojnë të kthejnë jetën në normalitet dhe duhet të shmangin përdorimin e tepërt të fuqive që u jep gjendja e emergjencës për të rregulluar pafundësisht jetën e përditshme, thanë ata.

"Ne i inkurajojmë shtetet të qëndrojnë të palëkundur në mbajtjen e një qasjeje të bazuar në të drejtat e njeriut në luftën kundër kësaj pandemie, në mënyrë që të lehtësojnë funksionimin e shëndetshëm të shoqërive në përputhje me ligjin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut," thanë ekspertët e OKB.