16 Shkurt 2019

Avokati I Popullit Është Në Monitorim Të Situatës Gjatë Protestës Në Bulevardin “Dëshmorët E Kombit”.


Avokati i Popullit është në monitorim të situatës gjatë protestës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Avokati i Popullit është në monitorim të situatës gjatë protestës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Institucioni bën thirrje për ruajtjen e qetësisë nga ana e qytetarëve dhe respektim të të drejtës së qytetarëve

për tubime nga ana e autoriteteve.

Gjithashtu veprimet e policisë po ndiqen me vëmendje për të verifikuar masën e proporcionalitetit 

si gjatë ndërhyrjeve për shpërndarjen e turmës, ndalimeve etj.