9 Nëntor 2018

Institucionet Ku Mund Të Drejtoni Ankesat Për Shkelje Të Të Drejtave Si Pacientë


Institucionet ku mund të drejtoni ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë

Institucionet ku mund të drejtoni ankesat për shkelje të të drejtave si pacientë