2 Qershor 2023

Ennhri Prezanton Raportin Per Zbatimin E Rekomandimit Te Keshillit Te Evropes Per Institucionet Kombetare Te Te Drejtave Te Njeriut.


ENNHRI prezanton raportin per zbatimin e rekomandimit te Keshillit te Evropes per Institucionet Kombetare te te Drejtave te Njeriut.

ENNHRI prezanton raportin për zbatimin e rekomandimit të Këshillit të Evropës për Institucionet Kombëtare të të Drejtave të Njeriut