9 Gusht 2023

Publikohet Lista E Kandidatëve/Organizatave Aplikues. Për Anëtarë Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Këshillit Të Lartë Të Prokurorisë Nga Avokatia Dhe Shoqëria Civile Si Dhe Për Anëtar Të Komisionit Të Shoqërisë Civile Që Do Të Kryejnë Verifikimin Paraprak Të Kandidaturave Për Anëtarin Që Përfaqëson Shoqërinë Civile Në Këshillin E Lartë Gjyqësor Dhe Në Këshillin E Lartë Të Prokurorisë,


Publikohet lista e kandidatëve/organizatave aplikues. për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia dhe Shoqëria Civile si dhe për anëtar të Komisionit të Shoqërisë Civile që do të kryejnë verifikimin paraprak të kandidaturave për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë,

Publikohet lista e kandidatëve/organizatave aplikues. për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga Avokatia dhe Shoqëria Civile si dhe për anëtar të Komisionit të Shoqërisë Civile që do të kryejnë verifikimin paraprak të kandidaturave për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile në Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë,