6 Gusht 2022

Intervista E Avokatit Të Popullit Znj. E. Ballanca Në Rtsh24


Intervista e Avokatit të Popullit znj. E. Ballanca në RTSH24

Znj. Erinda Ballanca, Avokati i Popullit në Rtsh24, mbi mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve