• Rekomandime Mbi Çështjet E Përmbarimit
  Rekomandime Mbi Çështjet E Përmbarimit

  Rekomandohet kërkimi i mbështetjes prej Inspektoriatit Kombëtar për Mjedisin dhe Territorin me mjeteve dhe fuqi punëtore, në procesin e ekzekutimit të titullit ekzekutiv nr.1635, dat...

  • 11 January 2021

  Rekomandime Drejtuar Ministrive
  Rekomandime Drejtuar Ministrive

  Recommendation on the immediate measures which need to be undertaken in order to prevent the disproportional violation of the right to enter in their own territory of the Albanian citizens blocked in the land border w...

  • 4 April 2020