Home


Pvokatja E Popullit Merr Pjesë Në Konferencën Mbi Operacionet E Kthimit Të De...
Pvokatja E Popullit Merr Pjesë Në Konferencën Mbi Operacionet E Kthimit Të De...

AVOKATJA E POPULLIT MERR PJESË NË KONFERENCËN MBI OPERACIONET E KTHIMIT TË DETYRUAR   Avokatja e Popullit Erinda Ballanca e shoqëruar nga komisioneri i Mekanizmit Kombëtar p&eu...

  • 14 September 2023

None
None

  • 25 August 2023

None
None

  • 21 August 2023

None
None

  • 9 August 2023

This Article Is Available Only In Albanian
This Article Is Available Only In Albanian

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 20 dhe 118, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023

Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të...
Shpallje Për Anëtar Të Këshillit Të Lartë Gjyqësor Dhe Anëtar Të Këshillit Të...

Njoftim Avokati i Popullit publikon thirrjen e shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë, bazuar në nenet 55 dhe 153, të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit t&e...

  • 20 July 2023

None
None

  • 12 July 2023

None
None

  • 11 July 2023

None
None

  • 6 July 2023

None
None

  • 19 June 2023