Intervista artikulli i parë
Intervista artikulli i parë

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled ...

  • 6 Shtator 2018

Rimbursim për fëmijën me aftësi të kufizuar
Rimbursim për fëmijën me aftësi të kufizuar

Ankesa e shtetasi Fredi Ç. regjistruar në sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok. 201802086 është babai i të miturës 11 vjeçare me inicialet F.Ç. fëmijë me aftësi të kufizuara. Ai ankohet ndaj Bashkisë ...

  • 6 Shkurt 2019

Monitorim i fëmijës
Monitorim i fëmijës

  1. Ankesa e shtetases znj.Enkeleda Ç. regjistruar ne sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok. 201802458, e cila pretendon, se shtetasi Ardian Ç. (bashkëshorti i saj) po përdor fëmijën e tyre, minorenen me inicialet ...
    • 6 Shkurt 2019

Fëmijë me aftësi të kufizuar
Fëmijë me aftësi të kufizuar

Ankesa e shtetasit Dritan K. regjistruar ne sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok.201802087. Ai ankohet se fëmija i tij me aftësi të kufizuar E.K. zhvillon vetëm 1 orë mësimi në javë me mësues ...

  • 6 Shkurt 2019