Rimbursim për fëmijën me aftësi të kufizuar
Rimbursim për fëmijën me aftësi të kufizuar

Ankesa e shtetasi Fredi Ç. regjistruar në sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok. 201802086 është babai i të miturës 11 vjeçare me inicialet F.Ç. fëmijë me aftësi të kufizuara. Ai ankohet ndaj Bashkisë ...

  • 6 Shkurt 2019

Monitorim i fëmijës
Monitorim i fëmijës

  1. Ankesa e shtetases znj.Enkeleda Ç. regjistruar ne sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok. 201802458, e cila pretendon, se shtetasi Ardian Ç. (bashkëshorti i saj) po përdor fëmijën e tyre, minorenen me inicialet ...
    • 6 Shkurt 2019

Fëmijë me aftësi të kufizuar
Fëmijë me aftësi të kufizuar

Ankesa e shtetasit Dritan K. regjistruar ne sistemin e trajtimit të rasteve me nr. dok.201802087. Ai ankohet se fëmija i tij me aftësi të kufizuar E.K. zhvillon vetëm 1 orë mësimi në javë me mësues ...

  • 6 Shkurt 2019

Rekomandime për të garantuar të drejtën për t’u arsimuar të fëmijëve të shkollës 9-vjecare “Sulejman Rramca”, Mengel, Elbasan
Rekomandime për të garantuar të drejtën për t’u arsimuar të fëmijëve të shkollës 9-vjecare “Sulejman Rramca”, Mengel, Elbasan

KRYETARIT TË BASHKISË ELBASAN ZOTIT QAZIM SEJDINI DREJTORISË RAJONALE ARSIMORE ELBASAN DREJTORISË RAJONALE TË POLICISË SË SHTETIT ELBASAN NJËSISË ADMINISTRATIVE LABINOT FUSHË SHKOLLËS 9-VJEÇARE “SULEJMAN RRAMCA”, MENGEL ELBASAN

Në mediat e shkruara dhe vizive ...

  • 6 Maj 2019

Rekomandime mbi shkeljet e të drejtave themelore të fëmijëve  për vitin 2020