• Rekomandime Drejtuar Gjykatës Administrative
  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Administrative

  Rekomandim mbi marrjen e masave, për planifikimin e caktimit të gjykimit të çështjes administrative të shtetasit A. K. Rekomandojmë shpejtimin e procedurës gjyqësore, ng…

  • 4 Shkurt 2020

  Rekomandime Drejtuar Gjykatë Së Apelit
  Rekomandime Drejtuar Gjykatë Së Apelit

  Rekomandim Gjykatës së Apelit për marrjne e masave ligjore, për përfundimin e gjykimit të çështjes civile, midis shtetasve V.P dhe J.P Rekomandim drejtuar Gjykatës Admin…

  • 2 Prill 2020

  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Së Lartë
  Rekomandime Drejtuar Gjykatës Së Lartë

  Rekomandim për marrjen e masave për respektimin e garancive të procesit të rregullt ligjor Rekomandim për marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e akteve normative dhe atyre ind…

  • 24 Nëntor 2021