• Rekomandime Mbi Sistemin E Paraburgimeve Në Shqipëri 2020
  Rekomandime Mbi Sistemin E Paraburgimeve Në Shqipëri 2020

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe trajtimi i të paraburgosurve në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale Elbasan.  Rekomandohet mbyllja e menjëherëshme I.E.V.P. …

  • 12 Janar 2020

  Artikull Mbi Paraburgimin
  Artikull Mbi Paraburgimin

  Rekomandim përmirësimi i kushteve të trajtimit të të paraburgosurve dhe të dënuarve në Institutin e të Miturve Kavajë Rekomandohet hapja e dosjes shëndetëso…

  • 12 Dhjetor 2019