25 Qershor 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet E Të Drejtave Të Fëmijëve 2019


Rekomandime mbi shkeljet e të drejtave të fëmijëve 2019

Rekomandime për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të abuzuar/dhunuar seksualisht dhe të miturve në konflikt me ligjin.

Rekomandime për të garantuar një ushqyerje të shëndetëshme me qëllim garantimin e një zhvillimi normal tek fëmijët e çerdheve dhe kopshteve për pakësimin e sëmundjeve me origjinë ushqimore.

Marrja e masave për zbatimin korrekt të rekomandimit nr. K1/i22-2 prot. datë 15.6.2017, të institucionit të Avokatit të Popullit.

Rekomandim për përmirësimin e kushteve të jetesës të vajzave të shtetases K.D

Marrjen e masave për zbatimin korrekt të rekomandimit nr.K5/I7- 9, datë 26.3.2019, të Avokatit të Popullit.

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuar në Qendrën Sociale “Të qëndrojmë së bashku”, Tiranë.

Rekomandim për marrjen e masave për regjistrimin e fëmijës me inicialet P.M, në çerdhen nr.57“Pinoku”, Tiranë.

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit “Lira”, Berat.

Rekomandim për respektimin e të drejtave të fëmijëve në kopshtin 22 Tiranë.

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit “Pëllumbat”, Tiranë.

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar në Qendrën e Zhvillimit Durrës

Rekomandim për garantimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuar në Qendrën Sociale “Të qëndrojmë së bashku”, Tiranë.

Rekomandime për të garantuar të drejtat e nxënësve në institucionet e arsimit parauniversitar.

Rekomandim për marrjen e masave për vënien në dispozicion të një mësuesi ndihmës në shkollën 9 vjeçare “100 vjetori”, Kamëz për mbështetjen e nxënësit me inicialet A.M .