• Recommendations For The Military 2020
  Recommendations For The Military 2020

  Rekomandim për trajtimin me pension familjar të shtetases E. M. në bazë të Dekretit nr. 758, datë 01.02.1994 "Për një mbrojtje të veçantë të ushtaraku...

  • 7 December 2020

  Recommendations For The Military 2014-2019
  Recommendations For The Military 2014-2019

  Rekomandim Ministrisë së Mbrojtjes për “Marrjen e masave  për marrjen e vendimit përfundimtar për shpalljen ose jo “Dëshmor i Atdheut” Rekomandohet dhë...

  • 12 July 2020