• Rekomandime Për Shtëpitë E Të Moshuarve 2023
  Rekomandime Për Shtëpitë E Të Moshuarve 2023

  Rekomandohet përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të viktimave të mundshme të trafikimit në Qendrën Kombëtare Pritëse të Viktimave të Trafikut, Linzë. R...

  • 31 January 2024

  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit 2021-2022
  Rekomandime Mbi Qëndrat E Azilit 2021-2022

  Rekomandim për inspektimin e kryer në Shtëpinë e të Moshuarve në Shkodër Rekomandohet përmirësimi i mëtejshëm i kushteve dhe i trajtimit të azilkërku...

  • 28 December 2022

  Recommendations Fo Asylum Center
  Recommendations Fo Asylum Center

  Rekomandim përmirësimi i kushteve dhe i trajtimit të azilkërkuesve në Qendrën Kombëtare Pritëse për Azilkërkuesit Babrru, Tiranë Rekomandim përmirësi...

  • 12 December 2019