• Rekomandime Për Qëndrat Rezidenciale
    Rekomandime Për Qëndrat Rezidenciale

    Rekomandim për garantimin e të drejtave të personave të moshuar, të cilët janë të akomoduar në Shtëpinë e të Moshuarve Fier. Rekomandim për garantimi...

    • 8 January 2020