• Rekomandime Mbi Legalizimet 2020
    Rekomandime Mbi Legalizimet 2020

    Rekomandim për shfuqizimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 708 datë 21.11.2018 “Për regjistrimin dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të ministris&e...

    • 3 September 2020