• Justice Article
    Justice Article

    Rekomandim Permbarueses Gjyqesore Tirane per revokim veprimeve përmbarimore te shtetases L.A  Rekomandim Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të...

    • 10 November 2018