7 Dhjetor 2020

Rekomandime Mbi Shkeljet E Të Drejtave Themelore Të Fëmijëve 2020


Rekomandime mbi shkeljet e të drejtave themelore të fëmijëve 2020

Rekomandim legjislativ për miratimin e ndryshimeve të nevojshme në Kodin e Familjes, për parandalimin e martesave të hershme dhe mbrojtjen e fëmijëve prej tyre.

Rekomandime për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të abuzuar/dhunuar seksualisht, nisur nga abuzimi e dhunimi i të miturës 15-vjeçare në Tiranë

Rekomandim për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, që ka pësuar dhunë ose ka qenë i pranishëm kur është ushtruar dhunë

Rekomandim për fuqizimin e familjes së shtetasit L.T. në interesin më të lartë të fëmijeve me inicialet K.T., dhe B.T.

Rekomandim për marrjen e masave, për garantimin e të drejtës për arsim të fëmijës me incialet N.SH., me aftësi të kufizuara, në interesin më të lartë të tij

Rekomandim për përmirësimin e instrumetave ligjorë për zbatimin në praktikë të së drejtës së fëmijës për t’u argëtuar

Rekomandim për marrjen e masave në rastin e dhunës ndaj një të mituri X.X., nga punonjësit e Policisë së Shtetit

Rekomandim për marrjen e masave në rastin e shoqërimit të të miturve nga punonjësit e Policisë së Shtetit

Rekomandim për mbrojtjen e fëmijëve/nxënës të arsimit parauniversitar gjatë procesit të mësimit online

Rekomandim për ndryshim legjislativ për të garantuar të drejtën e fëmijës për t’u arsimuar

Rekomandim për përmirësimin e punës për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës

Rekomandim për marrjen e masave për vlerësimin me prioritet të nevojave të fëmijës me spektrin e autizmit të znj. T.E, hartimin e planit të mbrojtjes, për ofrimin e shërbimit të kujdesit shoqëror, deri në fuqizimin e familjes

Rekomandim për përmirësimet ligjore në funksion të mbrojtjes së fëmijëve nga shfrytëzimi për punë, si dhe nga punët e rënda për ta.

Sugjerojmë mbrojtjen e fëmijëve/nxënës të arsimit parauniversitar gjatë procesit të mësimit online në periudhën e pandemisë