Login
Webmail
Adresa: 
Kati Parë, Godina e Bashkisë Shkoder
Orari: 
09:00 - 15:00
Personi i kontaktit: 
Alfred Koçobashi
Tel: 
Tel: +355 68 25 12 470