Login
Webmail
Adresa: 
Kati Parë, Godina e Bashkisë Fier
Orari: 
DITEN E PREMTE 10:00 - 14:00
Personi i kontaktit: 
Arben Gjoleka
Tel: 
+355 68 22 46 410