Login
Webmail

Vizita

Avokati i Popullit në rolin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, harton një plan vjetor inspektimesh pranë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, pranë strukturave të policisë së shtetit, spitaleve psikiatrike dhe institucioneve të tjera të privimit të lirisë së individit. Në përfundim të këtyre inspektimeve, Avokati i Popullit harton rekomandimet përkatëse.

Këto inspektime, në kuadrin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe në frymën e OPCAT, zhvillohen me ekspertë të organizatave të ndryshme partnere të Institucionit të Avokatit të Popullit.

Vizita monitoruese, vizita ad-hoc, dhe grupe hetimore

Viti 2016

(në proces)

 

Nr.

Emri i institucionit

Data

Eksperti përgjegjës

Qëllimi

1.

Komisariati i Policisë Librazhd

22.02.2016

Irisa Laçi

Vizitë Monitoruese

2.

Komisariati i Policisë Gramsh

22.02.2016

Irisa Laçi

Vizitë Monitoruese

3.

Drejtoria e Policisë Qarkut Elbasan

Komisariati i Policisë Elbasan

23.02.2016

Irisa Laçi

Vizitë Monitoruese

4.

Komisariati i Policisë Peqin

23.02.2016

Irisa Laçi

Vizitë Monitoruese

5.

I.E.V.P Zahari, Krujë 

24.02.2016

Alma Alibali

Vizitë Monitoruese

6.

I.E.V.P Peqin

26.02.2016

Irisa Laçi

Vizitë Monitoruese

7.

I.E.V.P “ Ali Demi” (325), Tiranë

01.03.2016

Alma Alibali

Vizitë Monitoruese

8.

Pika kufitare Kakavijë

17.03.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

9.

Drejtoria Kufitare Gjirokastër

17.03.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

10.

I.E.V.P Shën Koll Lezhë

24.03.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

11.

IEVP Kosovë- Lushnje

15.04.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

12.

I.E.V.P. Vaqarr, Tiranë

18.04.2016

Jorida Rustemi

 

   Vizitë Monitoruese

13.

Komisariati i Policisë Shkodër

04.05.2016

Fjona Zaçaj

Vizitë Monitoruese

14.

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

04.05.2016

Fjona Zaçaj

Vizitë Monitoruese

15.

Drejtoria e Policisë Kufitare Shkodër, Pika kufitare Han i Hotit

04.05.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

16.

Komisariati i Policisë Pukë

05.05.2016

Fjona Zaçaj

Vizitë Monitoruese

17.

Pika Kufitare Muriqan

06.05.2016

Alfred Koçobashi

Vizitë Monitoruese

18.

Spitali Psikiatrik Shkodër

06.05.2016

Alma Alibali

Vizitë Monitoruese

19.

I.E.V.P Shën Koll Lezhë

06.05.2016

Fjona Zaçaj

Hetim

 

 

NR.I VIZITAVE TE KRYERA GJATE VITIT 2014