Login
Webmail

Vizita

Avokati i Popullit në rolin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, harton një plan vjetor inspektimesh pranë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, pranë strukturave të policisë së shtetit, spitaleve psikiatrike dhe institucioneve të tjera të privimit të lirisë së individit. Në përfundim të këtyre inspektimeve, Avokati i Popullit harton rekomandimet përkatëse.

Këto inspektime, në kuadrin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe në frymën e OPCAT, zhvillohen me ekspertë të organizatave të ndryshme partnere të Institucionit të Avokatit të Popullit.

Vizita monitoruese, vizita ad-hoc, dhe grupe hetimore

Viti 2017

(në proces)

NR.

INSTITUCIONI I INSPEKTUAR

QËLLIMI I INSPEKTIMIT

DATA E

INSPEKTIMIT

Nd/Komisioneri

Përgjegjës

1.

Komisariati i Policisë Çorovodë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

2.

Komisariati i Policisë Ura-Vajgurore

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

3.

Komisariati i Policisë Kuçovë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

4.

Komisariati i Policisë Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

5.

DVP Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

6.

IEVP Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

A. Koçobashi

7.

IEVP Lezhë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

21.04.2017

F. Zaçaj

8.

DVP Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

25.04.2017

I. Laçi

9.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.2, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

I. Laçi

10.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.3, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

F. Zaçaj

11.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.1, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.05.2017

I. Laçi

12.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.4, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

13.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.5, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

14.

Komisariati i Policisë Vendore Nr.6, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

I. Laçi

15.

IEVP Kosovë Lushnje

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.05.2017

A. Koçobashi

16.

IEVP Vlorë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

05.05.2017

F. Zaçaj

17.

Komisariati i policisë Laç

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

18.

Komisariati i policisë Rrëshen

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

19.

I.E.V.P. Shën Koll, Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.06.2017

A. Koçobashi

20.

Komisariati i policisë Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

21.

DVP Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

22.

Komisariati i Policisë Vendore Librazhd

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

23.

Komisariati i Policisë Vendore Gramsh

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

24.

DVP Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

25.

Komisariati i Policisë Vendore Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

26.

IEVP Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

F. Zaçaj

27.

Komisariati i Policisë Vendore Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

28.

Komisariati i Policisë Vendore Cërrik

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

29.

IEVP Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

30.06.2017

I. Laçi

30.

IEVP Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.07.2017

I. Laçi

31.

Drejtoria e Policisë Kufitare Durrës

Vizite monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

A. Koçobashi

32.

DPV Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

33.

Komisariati i Policisë Vendore Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

34.

Komisariati i Policisë Vendore Shijak

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

35.

Stacioni i Policisë Fushë-Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

36.

Stacioni i Policisë Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

37.

 

Stacioni i Policisë Rrogozhinë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

          17.07.2017

 

A. Koçobashi

 

38.

 

Komisariati i Policisë Kavajë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

17.07.2017

 

A. Koçobashi

39.

 

Komisariati i Policisë Vorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

17.07.2017

 

A. Koçobashi

40.

 

Komisariati i Policisë Pukë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

18.07.2017

 

F. Zaçaj

 

41.

 

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

42.

 

Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

43.

 

Komisariati i Policisë Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

44.

 

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

45.

 

Drejtoria e Policisë Kufitare Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

A. Koçobashi

46.

 

Spitali Psikiatrik Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

20.07.2017

 

I. Laçi

47.

IEVP Vaqarr

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

25.07.2017

S. Nushi

48.

IEVP Rrogozhinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.07.2017

S. Nushi

49.

IVM Kavajë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.07.2017

S. Nushi

50.

IEVP Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

12.09.2017

F. Zaçaj

51

DVP Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

52.

Komisariati i Policisë  Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

53.

Komisariati i Policisë  Mallakastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

54.

Komisariati i Policisë Lushnje

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

55.

IEVP 313 Jordan Misja

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.09.2017

I. Laçi

56.

Drejtoria Vendore e Policisë Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

57.

Komisariati i Policisë Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

58.

Komisariati i Policisë Has

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

59.

Komisariati i Policisë Tropojë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.09.2017

S. Nushi

60.

IEVP Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

J. Rustemi

61.

IEVP Tropojë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.09.2017

J. Rustemi

62.

Qendra Azilkërkuesve Babrru

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

09.10.2017

F. Zaçaj

63.

Qendra e Mbyllur për të Huaj Karreç

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

09.10.2017

S. Nushi

64.

IEVP “Ali Demi”

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

18.10.2017

I. Laçi

65.

IEVP “Mine Peza”

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

23.10.2017

A.Koçobashi

66.

Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë - Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.10.2017

A.Koçobashi

67.

QKSVDHF Kamëz

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.10.2017

S. Nushi

68.

Qendra Psiko-Sociale Vatra

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

31.10.2017

F. Zaçaj

69.

IEVP Tepelenë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A.Koçobashi

70.

Komisariati i Policisë Tepelenë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A.Koçobashi

71.

Komisariati i Policisë Përmet

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A.Koçobashi

72.

DVP Gjirokastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.11.2017

A.Koçobashi

73.

Komisariati i Policisë Gjirokastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.11.2017

A.Koçobashi

74.

Komisariati i Policisë Delvinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 02.11.2017

S. Nushi

75.

Komisariati i Policisë Sarandë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.11.2017

S. Nushi

76.

IEVP Sarandë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.11.2017

J. Rustemi

77.

DVP Dibër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

14.11.2017

F. Zaçaj

78.

Komisariati i Policisë Dibër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

14.11.2017

F. Zaçaj

79.

Komisariati i Policisë Bulqizë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.11.2017

F. Zaçaj

80.

Komisariati i Policisë Burrel

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.11.2017

F. Zaçaj

NR.

Monitorime të operacioneve të kthimit të detyruar të shtetasve shqiptarë nga Franca

QËLLIMI I INSPEKTIMIT

DATA E

INSPEKTIMIT

Nd/Komisioneri

Përgjegjës

1.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

   21.03.2017

A.Koçobashi

2.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

13.04.2017

A.Koçobashi

 

3.

 

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

       10.05.2017

A.Koçobashi

4.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

       14.06.2017

A.Koçobashi

5.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

       08.08.2017

 

F. Zaçaj

6.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

     

      23.08.2017

 

     A.Koçobashi

7.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

08.09.2017

F. Zaçaj

8.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

14.09.2017

 

     A.Koçobashi

9.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

 

27.09.2017

 

F. Zaçaj

10.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

04.10.2017

F. Zaçaj

11.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

      11.10.2017

A.Koçobashi

12.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

25.10.2017

A.Koçobashi

13.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

08.11.2017

F. Zaçaj

14.

Lille-Lesquin - Rinas

Vizitë Monitoruese

     14.11.2017

E.Haxhimihali

NR.I VIZITAVE TE KRYERA GJATE VITIT 2014