Login
Webmail

Vizita

Avokati i Popullit në rolin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, harton një plan vjetor inspektimesh pranë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, pranë strukturave të policisë së shtetit, spitaleve psikiatrike dhe institucioneve të tjera të privimit të lirisë së individit. Në përfundim të këtyre inspektimeve, Avokati i Popullit harton rekomandimet përkatëse.

Këto inspektime, në kuadrin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe në frymën e OPCAT, zhvillohen me ekspertë të organizatave të ndryshme partnere të Institucionit të Avokatit të Popullit.

Vizita monitoruese, vizita ad-hoc, dhe grupe hetimore

Viti 2017

 

NR.

INSTITUCIONI I INSPEKTUAR

QËLLIMI I INSPEKTIMIT

DATA E

INSPEKTIMIT

Nd/Komisioneri

Përgjegjës

1.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   21.03.2017

A. Koçobashi

2.

Komisariati i Policisë Çorovodë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

3.

Komisariati i Policisë Ura-Vajgurore

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

4.

Komisariati i Policisë Kuçovë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

5.

Komisariati i Policisë Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

6.

Drejtoria e Policisë Vendore Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

7.

I.E.V.P. Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

A. Koçobashi

8.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   13.04.2017

A. Koçobashi

9.

I.E.V.P. Lezhë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

21.04.2017

F. Zaçaj

10.

Komisariati i Policisë Nr.2, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

I. Laçi

11.

Komisariati i Policisë Nr.3, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

F. Zaçaj

12.

Komisariati i Policisë Nr.1, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.05.2017

I. Laçi

13.

Komisariati i Policisë Nr.4, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

14.

Komisariati i Policisë Nr.5, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

15.

Komisariati i Policisë Nr.6, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

I. Laçi

16.

I.E.V.P. Kosovë Lushnje

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.05.2017

A. Koçobashi

17.

I.E.V.P. Vlorë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

05.05.2017

I. Laçi

18.

Komisariati i Policisë Laç

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

19.

Komisariati i Policisë Rrëshen

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

20.

Drejtoria e Policisë Vendore Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

09.05.2017

I. Laçi

21.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   10.05.2017

A. Koçobashi

22.

I.E.V.P. Shën Koll, Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.06.2017

A. Koçobashi

23.

Komisariati i Policisë Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

24.

Drejtoria e Policisë Vendore Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

25.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   14.06.2017

A. Koçobashi

26.

Komisariati i Policisë Librazhd

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

27.

Komisariati i Policisë Gramsh

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

28.

Drejtoria e Policisë Vendore Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

29.

Komisariati i Policisë Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

30.

I.E.V.P. Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

31.

Komisariati i Policisë Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

32.

Komisariati i Policisë Cërrik

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

33.

I.E.V.P. Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

30.06.2017

I. Laçi

34.

I.E.V.P. Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.07.2017

I. Laçi

35.

Drejtoria e Policisë Kufitare Durrës

Vizite monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

A. Koçobashi

36.

Drejtoria e Policisë Vendore Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

37.

Komisariati i Policisë Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

38.

Komisariati i Policisë Shijak

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

39.

Stacioni i Policisë Fushë-Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

40.

Komisariati i Policisë Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

41.

I.E.V.P. Zahari Krujë

Hetim

10.07.2017

I. Laçi

42.

Stacioni i Policisë Rrogozhinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 17.07.2017

A. Koçobashi

43.

Komisariati i Policisë Kavajë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

17.07.2017

A. Koçobashi

44.

Komisariati i Policisë Vorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

17.07.2017

A. Koçobashi

45.

Komisariati i Policisë Pukë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

18.07.2017

F. Zaçaj

46.

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

19.07.2017

F. Zaçaj

47.

Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

19.07.2017

F. Zaçaj

48.

Komisariati i Policisë Shkodër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

19.07.2017

F. Zaçaj

49.

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

19.07.2017

F. Zaçaj

50.

Drejtoria e Policisë Kufitare Shkodër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

19.07.2017

A. Koçobashi

51

Spitali Psikiatrik Shkodër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

20.07.2017

I. Laçi

52.

I.E.V.P. Vaqarr

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

25.07.2017

S. Nushi

53.

I.E.V.P. Rrogozhinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.07.2017

S. Nushi

54.

Instituti i Veçantë për të Miturit Kavajë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.07.2017

S. Nushi

55.

I.E.V.P. “Jordan Misja”

Hetim

31.07.2017

I. Laçi

56.

I.E.V.P. Durrës

Hetim

04.08.2017

I. Laçi

57.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   08.08.2017

F. Zaçaj

58.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   23.08.2017

A. Koçobashi

59.

I.E.V.P. Drenovë, Korçë

Hetim

06.09.2017

S.Nushi/ P.Azemaj

60.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   08.09.2017

F. Zaçaj

61.

I.E.V.P. Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

12.09.2017

F. Zaçaj

62.

Drejtoria e Policisë Vendore Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

63.

Komisariati i Policisë  Fier

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

64.

Komisariati i Policisë  Mallakastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

65.

Komisariati i Policisë Lushnje

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

13.09.2017

S. Nushi

66.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   14.09.2017

A. Koçobashi

67.

I.E.V.P. “Jordan Misja”

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.09.2017

I. Laçi

68.

Komisariati i Policisë  Nr. 1 Tiranë

Hetim

15.09.2017

A. Skuqi/ P.Azemaj/ J.Rustemi

69.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   27.09.2017

F. Zaçaj

70.

Drejtoria Vendore e Policisë Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

71.

Komisariati i Policisë Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

72.

Komisariati i Policisë Has

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

S. Nushi

73.

Komisariati i Policisë Tropojë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.09.2017

S. Nushi

74.

I.E.V.P. Kukës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.09.2017

J. Rustemi

75.

I.E.V.P. Tropojë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.09.2017

J. Rustemi

76.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   04.10.2017

F. Zaçaj

77.

Qendra Azilkërkuesve Babrru

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

09.10.2017

F. Zaçaj

78.

QSU “Nënë Tereza” Tiranë

Hetim

09.10.2017

S. Nushi

79.

Qendra e Mbyllur për të Huaj Karreç

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

09.10.2017

S. Nushi

80.

Institucioni Veçantë Shëndetsor i të Burgosurve

Hetim

10.10.2017

F. Zaçaj/Laçi

81.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   11.10.2017

A. Koçobashi

82.

I.E.V.P. “Ali Demi”

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

18.10.2017

I. Laçi

83.

Institucioni i Veçantë Shëndetësor i të Burgosurve

Hetim

18.10.2017

P. Azemaj/ J. Rustemi

84.

I.E.V.P. “Ali Demi”

Hetim

18.10.2017

S. Nushi

85.

I.E.V.P. “Mine Peza”

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

23.10.2017

A. Koçobashi

86.

I.E.V.P. “Mine Peza”

Hetim

23.10.2017

S. Nushi

87.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   25.10.2017

A. Koçobashi

88.

Qendra Kombëtare Pritëse e Viktimave të Trafikimit Linzë - Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.10.2017

A. Koçobashi

89.

Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje Kamëz

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.10.2017

S. Nushi

90.

Qendra Psiko-Sociale Vatra

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

31.10.2017

F. Zaçaj

91.

I.E.V.P. Tepelenë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A. Koçobashi

92.

Komisariati i Policisë Tepelenë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A. Koçobashi

93.

Komisariati i Policisë Përmet

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.11.2017

A. Koçobashi

94.

Drejtoria e Policisë Vendore Gjirokastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.11.2017

A. Koçobashi

95.

Komisariati i Policisë Gjirokastër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.11.2017

A. Koçobashi

96.

Komisariati i Policisë Delvinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 02.11.2017

S. Nushi

97.

Komisariati i Policisë Sarandë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.11.2017

S. Nushi

98.

I.E.V.P. Sarandë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.11.2017

J. Rustemi

99.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   08.11.2017

F. Zaçaj

100.

Drejtoria e Policisë Vendore Dibër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

14.11.2017

F. Zaçaj

101.

Komisariati i Policisë Dibër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

14.11.2017

F. Zaçaj

102.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   14.11.2017

E. Haxhimihali

103.

Komisariati i Policisë Bulqizë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.11.2017

F. Zaçaj

104.

Komisariati i Policisë Burrel

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

15.11.2017

F. Zaçaj

105.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   22.11.2017

A. Koçobashi

106.

Komisariati i Policisë Vlorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

24.11.2017

S. Nushi

107.

Drejtoria e Policisë Vendore Vlorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

24.11.2017

S. Nushi

108.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   29.11.2017

A. Koçobashi

109.

Institucioni i Veçantë Shëndetësor i të Burgosurve

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

01.12.2017

J. Rustemi

110.

Komisariati i Policisë Pogradec

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.12.2017

S. Nushi

111.

Komisariati i Policisë Ersekë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.12.2017

S. Nushi

112.

Komisariati i Policisë Devoll

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.12.2017

S. Nushi

113.

Drejtoria e Policisë Vendore Korçë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.12.2017

S. Nushi

114.

Komisariati i Policisë Korçë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.12.2017

S. Nushi

115.

I.E.V.P. Drenovë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.12.2017

F. Zaçaj

116.

Shërbimi i Psikiatrisë QSU “Nënë Tereza” Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.12.2017

J. Rustemi

117.

Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

14.12.2017

J. Rustemi

118.

I.E.V.P. Zahari Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

18.12.2017

J. Rustemi

119.

Rinas- Lille-Lesquin - Rinas

Monitorim operacion rikthimi- FRONTEX

   20.12.2017

J. Rustemi

120.

I.E.V.P. Vlorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

20.12.2017

I. Laçi

121.

Shërbimi i Shëndetit Mendor me Shtretër Shkodër

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

21.12.2017

J. Rustemi

122.

Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.12.2017

J. Rustemi

123.

I.E.V.P. Fushë-Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.12.2017

J. Rustemi

124.

I.E.V.P. Burrel

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.12.2017

A. Koçobashi