Login
Webmail

Vizita

Avokati i Popullit në rolin e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës, harton një plan vjetor inspektimesh pranë institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale, pranë strukturave të policisë së shtetit, spitaleve psikiatrike dhe institucioneve të tjera të privimit të lirisë së individit. Në përfundim të këtyre inspektimeve, Avokati i Popullit harton rekomandimet përkatëse.

Këto inspektime, në kuadrin e bashkëpunimit me shoqërinë civile dhe në frymën e OPCAT, zhvillohen me ekspertë të organizatave të ndryshme partnere të Institucionit të Avokatit të Popullit.

Vizita monitoruese, vizita ad-hoc, dhe grupe hetimore

Viti 2017

(në proces)

NR.

INSTITUCIONI I INSPEKTUAR

QËLLIMI I INSPEKTIMIT

DATA E

INSPEKTIMIT

Nd/Komisioneri

Përgjegjës

1

Komisariati i policisë Çorovodë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

2

Komisariati i policisë Ura-Vajgurore

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

3

Komisariati i policisë Kuçovë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

10.04.2017

F. Zaçaj

4

Komisariati i policisë Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

5

DPV Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

F. Zaçaj

6

IEVP Berat

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

11.04.2017

A. Koçobashi

7

IEVP Lezhë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

21.04.2017

F. Zaçaj

8

DVP Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

25.04.2017

I. Laçi

9

Komisariati i Policisë Vendore Nr.2, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

I. Laçi

10

Komisariati i Policisë Vendore Nr.3, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.04.2017

F. Zaçaj

11

Komisariati i Policisë Vendore Nr.1, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

02.05.2017

I. Laçi

12

Komisariati i Policisë Vendore Nr.4, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

13

Komisariati i Policisë Vendore Nr.5, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

F. Zaçaj

14

Komisariati i Policisë Vendore Nr.6, Tiranë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

03.05.2017

I. Laçi

15

IEVP Kosovë Lushnje

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.05.2017

A. Koçobashi

16

IEVP Vlorë, seksioni i të miturve

Vizitë e përbashkët monitoruese KSHH

05.05.2017

F. Zaçaj

17

Komisariati i policisë Laç

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

18

Komisariati i policisë Rrëshen

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.05.2017

A. Koçobashi

19

I.E.V.P. Shën Koll, Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

07.06.2017

A. Koçobashi

20

Komisariati i policisë Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

21

DPV Lezhë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

08.06.2017

A. Koçobashi

22

Komisariati i Policisë Vendore Librazhd

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

23

Komisariati i Policisë Vendore Gramsh

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.06.2017

I. Laçi

24

DPV Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

25

Komisariati i Policisë Vendore Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

I. Laçi

26

IEVP Elbasan

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

28.06.2017

F. Zaçaj

27

Komisariati i Policisë Vendore Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

29

Komisariati i Policisë Vendore Cërrik

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

29.06.2017

I. Laçi

30

IEVP Peqin

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

30.06.2017

I. Laçi

31

IEVP Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

04.07.2017

I. Laçi

32

Drejtoria e Policisë Kufitare Durrës

Vizite monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

A. Koçobashi

33

DPV Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

34

Komisariati i Policisë Vendore Durrës

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

35

Komisariati i Policisë Vendore Shijak

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

05.07.2017

I. Laçi

36

Stacioni i Policisë Fushë-Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

37

Stacioni i Policisë Krujë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

06.07.2017

I. Laçi

38.

 

Stacioni i Policisë Rrogozhinë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

          17.07.2017

 

A. Koçobashi

 

39.

 

Komisariati i Policisë Kavajë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

17.07.2017

 

A. Koçobashi

40.

 

Komisariati i Policisë Vorë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

17.07.2017

 

A. Koçobashi

41.

 

Komisariati i Policisë Pukë

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

18.07.2017

 

F. Zaçaj

 

42.

 

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

43.

 

Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

44.

 

Komisariati i Policisë Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

45.

 

Komisariati i Policisë Malësi e Madhe

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

F. Zaçaj

 

46.

 

Drejtoria e Policisë Kufitare Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

19.07.2017

 

A. Koçobashi

47.

 

Spitali Psikiatrik Shkodër

 

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

 

20.07.2017

 

I. Laçi

48.

IEVP Vaqarr

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

25.07.2017

S. Nushi

49.

IEVP Rrogozhinë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

26.07.2017

S. Nushi

50.

IVM Kavajë

Vizitë Monitoruese. Rekomandim

27.07.2017

S. Nushi

 

 

NR.I VIZITAVE TE KRYERA GJATE VITIT 2014