Login
Webmail

Jorida Rustemi.pdf

Drejtuese e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës

Head of the Albanian National Preventive Mechanism 

Tel. +355 42380332

Email: jrustemi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Alfred Koçobashi.pdf

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380344

Email: akocobashi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Iris Laçi

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380345

Email: ilaçi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Adil Skuqi

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380336

Email:askuqi@avokatipopullit.gov.al