Login
Webmail

Jorida Rustemi.pdf

Drejtuese e Mekanizmit Kombëtar për Parandalimin e Torturës

Head of the Albanian National Preventive Mechanism 

Tel. +355 42380332

Email: jrustemi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Alfred Koçobashi.pdf

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380344

Email: akocobashi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Iris Laçi

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380345

Email: ilaçi@avokatipopullit.gov.al

 

 

Fjona Zaçaj

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380342

Email:fzacaj@avokatipopullit.gov.al

 

Sotiraq Nushi

Nd/Komisioner

Assistant Commissioner

Tel. +355 42380327

Email:snushi@avokatipopullit.gov.al